Đăng nhập

Top Panel
Trang nhấtGiáo dụcPhú Thọ: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo không có phiếu tín nhiệm thấp

Phú Thọ: Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo không có phiếu tín nhiệm thấp

Thứ tư, 12 Tháng 12 2018 01:45
Trong ngày làm việc thứ 2, Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Phú Thọ khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND tỉnh đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 23 chức vụ do HĐND bầu.

tin nhiem

Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm với các chức vụ do HĐND bầu.

Thực hiện Nghị quyết số 85/2014/QH13 ngày 28.11.2014 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, HĐND bầu hoặc phê chuẩn và Hướng dẫn số 321/HD-UBTVQH14 ngày 2.10.2018 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Tại kỳ họp lần này HĐND tỉnh Phú Thọ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 23 người giữ các chức vụ: Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, các Trưởng Ban của HĐND tỉnh, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đổ sở.

Tại phiên họp, các đại biểu đã tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm với hình thức bỏ phiếu kín. Trên mỗi lá phiếu có 3 ô tương ứng với các mức tín nhiệm: Tín nhiệm cao; Tín nhiệm và Tín nhiệm thấp. Ngay đầu giờ buổi làm việc chiều ngày 11/12. Thường trực HĐND tỉnh đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 23 người giữ các chức vụ được HĐND bầu. Theo đó, 3 người có số phiếu tín nhiệm cao cao nhất (77/77 phiếu, chiếm 100% tổng số đại biểu) gồm: Ông Bùi Minh Châu, Chủ tịch UBND tỉnh; Ông Vi Trọng Lễ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Ông Dương Hoàng Hương, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Trong tổng số 23 người được lấy phiếu tín nhiệm lần này, có 10 người không có phiếu tín nhiệm thấp, 13 người có phiếu tín nhiệm thấp. Đặc biệt Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Minh Tường, là giám đốc Sở duy nhất không có phiếu tín nhiệm thấp, với số phiếu 60/77 phiếu tín nhiệm cao, 17/77 phiếu tín nhiệm.

Những người có phiếu tín nhiệm thấp nhất gồm: Ông Đỗ Ngọc Dũng (7 phiếu);  Ông Nguyễn Thuỷ Trọng (4 phiếu); Ông Hồ Đức Hải (3 phiếu); Ông Nguyễn Mạnh Hùng (2 phiếu); Ông Bùi Đức Nhẫn (2 phiếu)...

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu.

                                                                                                       Đình Thơm

 

Bình luận

Tìm kiếm

Điện thoại liên hệ: 024 62946516