Đăng nhập

Top Panel
Trang nhấtTin tứcThể lệ viết và gửi bài đăng Tạp chí Giáo dục và Xã hội (phát hành 1 tháng 1 số)

Thể lệ viết và gửi bài đăng Tạp chí Giáo dục và Xã hội (phát hành 1 tháng 1 số)

Thứ hai, 20 Tháng 4 2015 05:35

Tạp chí Giáo dục và Xã hội được Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận tính điểm công trình Khoa học.

Bài viết đăng trên Tạp chí Giáo dục & Xã hội cần đủ các yêu cầu sau:

1) Bài viết là các công trình nghiên cứu mới, tổng quan hoặc chuyên sâu, có giá trị khoa học và thực tiễn, thuộc các lĩnh vực khoa học giáo dục, khoa học xã hội và nhân văn…

2) Bài viết bằng tiếng Việt; là kết quả các công trình nghiên cứu khoa học của tác giả trong và ngoài trường, có cấu trúc của một bài báo khoa học, chưa từng công bố trên ấn phẩm nào khác.

3) Tên bài ngắn gọn, súc tích, dễ hiểu và được dịch sang tiếng Anh. Bài viết phải kèm theo tóm tắt bằng tiếng Việt và tiếng Anh, phần tóm tắt từ 5-6 dòng, nêu bật những nội dung chính của bài viết.

4) Bài viết từ 3.500 - 5000 từ được trình bày trên máy vi tính sử dụng phông chữ Times New Roman (Unicode), cỡ chữ 14.

5) Các từ khóa trong bài viết.

6) Tài liệu tham khảo sắp xếp theo thứ tự ABC của tên tác giả đối với người Việt, trích dẫn từ 5 đến 7 tài liệu và được ghi theo trình tự: số thứ tự, tên tác giả, tên ấn phẩm, cơ quan xuất bản, tập, số, nơi xuất bản, năm xuất bản, trang…; Các tài liệu tham khảo cần có chỉ dẫn trong bài viết và đưa vào [...].

7) Bài viết được gửi qua Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. hoc This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. Ở cuối bài, tác giả giới thiệu một vài nét về bản thân: Họ tên, chức danh, nơi đang công tác, địa chỉ liên lạc, số điện thoại, email.

8) Thực hiện Công văn số 37/HĐCDGSNN ngày 04/4/2016 của Hội đồng Chức danh Giáo sư Nhà nước (website: http://www.hdcdgsnn.gov.vn) về việc: Yêu cầu về chất lượng khoa học và thể thức đăng bài trong các tạp chí khoa học được tính điểm; từ số này (tháng 5/2016) Tạp chí Giáo dục và Xã hội thay đổi cách trình bày đúng với quy định cụ thể tại các mục 2.1; 2.2 CV 37/HĐCDGSNN, trong đó, tác giả bài báo: không cần ghi học hàm, học vị.

Ban Biên tập

Tạp chí Giáo dục và Xã hội

 

 

Sửa lần cuối vào

Bình luận

Để lại một bình luận

Tìm kiếm

Điện thoại liên hệ: 024 62946516