Đăng nhập

Top Panel
Trang nhấtTin tứcThanh Hóa: Huyện Thiệu Hóa chuẩn bị tốt mọi điều kiện đảm bảo thành công cho Ngày Hội lớn của toàn dân 23/5/2021.

Thanh Hóa: Huyện Thiệu Hóa chuẩn bị tốt mọi điều kiện đảm bảo thành công cho Ngày Hội lớn của toàn dân 23/5/2021.

Thứ tư, 19 Tháng 5 2021 11:07
Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong cơ quan quyền lực và đại diện cho chính mình tại các cấp nhiệm kỳ mới. Trước sự kiện chính trị quan trọng này sắp diễn ra phóng viên GD&XH đã có cuộc trao đổi với ông Đỗ Thế Bằng, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Cuong

Ông Đỗ Thế Bằng, Phó chủ tịch Ủy ban bầu cử huyện Thiệu Hóa trao đổi với PV GD&XH

- PV: Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Xin ông cho biết công tác chuẩn bị trên địa bàn huyện Thiệu Hóa đến nay ra sao?

- Ông Đỗ Thế Bằng: Huyện đã quán triệt, triển khai kịp thời Luật Bầu cử và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban bầu cử, Ủy ban MTTQ huyện, các phòng, đơn vị chức năng đã ban hành 155 văn bản chỉ đạo, đôn đốc, tổ chức triển khai chuẩn bị thực hiện bầu cử. 25 xã, thị trấn trong huyện cũng đã chủ động ban hành 671 văn bản liên quan đến công tác bầu cử.

Về công tác hướng dẫn, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ bầu cử, bên cạnh việc tham gia đầy đủ, nghiêm túc các hội nghị tập huấn do Ủy ban bầu cử tỉnh và các ngành cấp tỉnh tổ chức, huyện đã tổ chức 14 hội nghị tập huấn cho trên 1000 lượt người là thường trực HĐND, UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ, ủy ban bầu cử cấp huyện và cấp xã và thành viên của các tổ bầu cử. Các nội dung tập huấn nghiệp vụ chuyên môn luôn bám sát tiến độ thời gian thực hiện công việc chuẩn bị cho cuộc bầu cử như: xác định số lượng đại biểu Hội đồng nhân dân; hiệp thương, tổ chức hội nghị cử tri; giới thiệu người ứng cử, kê khai hồ sơ ứng cử; lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử và người tự ứng cử; tiếp xúc cử tri vận động bầu cử; phân chia đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu; thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; lập danh sách những người ứng cử; các nội dung liên quan đến cử tri, quyền bầu cử của cử tri; lập, niêm yết danh sách cử tri; lập thẻ cử tri; lập, niêm yết danh sách, tiểu sử tóm tắt những người ứng cử; phiếu bầu cử; nghiệp vụ công tác bảo đảm y tế, phòng chống dịch; công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử; trình tự bỏ phiếu trong ngày bầu cử; kiểm phiếu, tổng hợp kết quả; lập biên bản sử dụng phiếu bầu, biên bản kiểm phiếu, bản bản xác định kết quả bầu cử v.v…

Công tác thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử, ấn định và công bố đơn vị bầu cử, danh sách và số lượng đại biểu HĐND huyện, HĐND cấp xã được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử bảo đảm thời gian theo luật định. Toàn huyện có 09 đơn vị bầu cử HĐND huyện, tổng số lượng được bầu 35 đại biểu. Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND cấp xã là 168 đơn vị, tổng số đại biểu được bầu là 634 đại biểu. Trên địa bàn huyện đã thành lập 168 khu vực bỏ phiếu.

Thực hiện quy định về hiệp thương, giới thiệu người ứng cử, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương, thôn, tổ dân phố trên địa bàn huyện đã giới thiệu 5 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, 92 người ứng cử đại biểu HĐND huyện, 1.595 người ứng cử đại biểu HĐND xã, thị trấn. Ủy ban bầu cử huyện và các xã, thị trấn đã tổ chức tiếp nhận hồ sơ của người ứng cử đúng quy định và đã kịp thời bàn giao trích ngang sơ yếu lí lịch, bản sao tiểu sử tóm tắt và kê khai tài sản thu nhập của người ứng cử đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQ cùng cấp.

Việc lấy ý kiến nhận xét, tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử; hiệp thương lần thứ ba, lập danh sách chính thức những người ứng cử; lập và niêm yết danh sách cử tri; lập, công bố và niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử; công tác tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác bầu cử và kiểm tra, giám sát về công tác bầu cử; thông tin, tuyên truyền về bầu cử; công tác chuẩn bị các điều kiện tổ chức bầu cử được thực hiện đúng quy trình, tiến độ thời gian, đạt kết quả tốt.

- PV: Qua kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử ở các cơ sở trên địa bàn huyện, theo ông còn có những vấn đề nào cần được quan tâm chỉ đạo.

- Ông Đỗ Thế Bằng: Qua kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử từ huyện đến các xã, thị trấn, các tổ chức phục trách bầu cử, chúng tôi thấy rằng các nội dung công việc đã và đang được thực hiện bảo đảm tiến độ, thời gian và đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, quá trình chuẩn bị và tổ chức bầu cử phát sinh nhiều nội dung công việc, trong khi kinh phí của các tổ chức bầu cử được phân bổ còn hạn chế nên cũng có những khó khăn nhất định.

Ngày bầu cử đang đến rất gần, chúng tôi đang tiếp tục triển khai các công việc chuẩn bị, trong đó tập trung rà soát, biến động, cập nhật, bổ sung cử tri vào danh sách cử tri kể từ sau khi thời điểm lập và niêm yết (từ thời điểm ngày 13/4/2021); hoàn thành viết và cấp thẻ cử tri; rà soát kỹ các thông tin và quản lý chặt chẽ tài liệu, phiếu bầu cử; trang trí địa điểm, phòng bỏ phiếu, chuẩn bị hòm phiếu và các điều kiện kỹ thuật, vật chất phục vụ bầu cử và đặc biệt là xây dựng, thực hành kịch bản để tổ chức thành công cuộc bầu cử đồng thời đáp ứng tốt yêu cầu phòng dịch.

- PV: Ngày bầu cử đang đến rất gần với tư cách là Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử ông có niềm tin ra sao về cuộc bầu cử lần này?

- Ông Đỗ Thế Bằng: Với sự chuẩn bị chu đáo, đúng quy định của pháp luật và sự chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và tỉnh, tôi tin tưởng mọi cử tri huyện Thiệu Hóa sẽ phát huy quyền làm chủ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 20121-2026, xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

PV: Chân thành cám ơn ông !

Thiệu Ninh (thực hiện)

Sửa lần cuối vào

Bình luận

Để lại một bình luận

Tìm kiếm

Điện thoại liên hệ: 024 62946516