Đăng nhập

Top Panel
Trang nhấtTạp chí số mớiTạp chí Giáo dục và Xã hội Đặc biệt tháng 8/2017

Tạp chí Giáo dục và Xã hội Đặc biệt tháng 8/2017

Thứ bảy, 16 Tháng 9 2017 02:47

SDB thang 8

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI– RESEARCH & DISCUSSION


Lê Hồ Sơn: Chủ tịch Hồ Chí Minh với mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ - President Ho Chi Minh and the Vietnam-India friendship.


Trần Đức Cường: Tư tưởng Hồ Chí Minh về huấn luyện cán bộ và yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học ở các nhà trường hiện nay - Ho Chi Minh’s thought on training cadres and requirements of renovating teaching method in school nowadays.


Nguyễn Thị Ánh Đào: Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào phát huy động lực văn hóa, khoa học, giáo dục trong thời kỳ đổi mới đất nước từ năm 1986 đến nay - The Communist Party of Vietnam used Ho Chi Minh’s thoughts to promote cultural, scientific and educational motives in the country’s renovation period from 1986 to present.


Lê Thị Nam An: Vận dụng phương pháp luận duy vật biện chứng trong việc đẩy mạnh đổi mới tư duy lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay - Application of dialectical materialist methodology in accelerating innovation of our Party’s current theoretical thinking.


Nguyễn Đức Luận: Ý nghĩa tư tưởng về xây dựng Đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” - The meaning of Ho Chi Minh’s thoughts on building Party in the work “Work style reform”.


Nguyễn Trọng Lăng: Tâm lý học xã hội dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh – Social psychology under the light of Ho Chi Minh’s thoughts.


Ngô Thanh Danh: Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân trong giai đoạn hiện nay - Strengthen close relationship between the Party and people in current period.


Lê Ngọc Thạch - Nguyễn Văn Tấn - Cao Thị Thúy Diễm: Đánh giá mức độ đáp ứng của chương trình và sách giáo khoa giáo dục thường xuyên đối với nhu cầu người học - Evaluating satisfied level of the curriculum and textbook of continuing education for learners’ needs.


Nguyễn Thị Thúy Hà: Hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo ở Việt Nam – thực trạng và giải pháp - International integration in education and training in Vietnam - situation and solutions.


Mai Thị Mai: Khái niệm, cấu trúc và đặc điểm năng lực tự học Toán của học sinh tiểu học - Concepts, structures and characteristics of Mathematics self-study capacity of primary students.


Vũ Thị Lan Anh: Giảng dạy môn Giáo dục công dân đối với sự phát triển nhân cách của học sinh trung học phổ thông ở nước ta hiện nay – những vấn đề đặt ra và hướng giải quyết - Civic Education and high school students’ personality development – problems and solutions.


Nguyễn Tấn Vinh - Phạm Văn Phong: Cách mạng công nghiệp 4.0 - thời cơ và thách thức đối với sự phát triển của Việt Nam – Industrial revolution 4.0 – opportunities and challenges to Viet Nam’s development.


Võ Văn Việt - Nguyễn Thị Thu Hà: Tìm hiểu yếu tố tác động đến kiến thức thu nhận của sinh viên - Exploring the factors impacting on students’ acquired knowledge.


Vũ Thị Thu Hương: Quan niệm của Hegel về Nhà nước trong tác phẩm “Các nguyên lý của triết học pháp quyền” - The Hegel’s concept of the State in the work “Elements of the Philosophy of Right”.


Trịnh Quang Bắc: Kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật trong đầu tư xây dựng cơ bản có vốn ngân sách Nhà nước của một số nước trên thế giới – có giá trị tham khảo cho Việt Nam - Experience on fighting and preventing legal violations in capital construction investment with state budget of some countries in the world - reference to Vietnam.


Nông Thị Vân Anh: Giáo dục, phổ biến pháp luật cho phạm nhân người dân tộc thiểu số trong các trại giam hiện nay - Education and dissemination of laws for ethnic minorities in prisons nowadays.


Nguyễn Chí Hải: Vận dụng Văn kiện Đại hội XII vào giáo dục Quốc phòng và An ninh cho sinh viên đại học, cao đẳng - Applying the 12th Document of Party Congress on educating defense and security for university and college students.


Trịnh Quang Bắc: Thực trạng vi phạm pháp luật trong đầu tư xây dựng cơ bản có vốn ngân sách Nhà nước ở giai đoạn thực hiện đầu tư – Patterns of legal violations in capital construction investment under state budget at the stage of investment execution.


Nguyễn Hữu Thọ: Một số giải pháp phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn huy động vốn trên địa bàn Thành phố Hà Nội - Solutions to prevent fraudulent appropriation of property by capital mobilization tricks in Hanoi.


Nông Thị Vân Anh: Nghiên cứu quy định của pháp luật Việt Nam về công tác thi hành án hình sự - The study of Vietnam law’s regulations on executing criminal conviction.


Trịnh Thị Yến: Cơ sở của quy định về trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội trong Luật hình sự Việt Nam - The foundations of regulation on criminal responsibility of guilty minor in Viet Nam’s criminal law.


Đoàn Công Viên: Sự hoàn thiện quy định pháp luật về tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt qua các giai đoạn của Luật hình sự Việt Nam - Improving regulations on proprietary infringement by appropriation through stages of Viet Nam Criminal Law.


Đỗ Thị Hằng: Về một số quy định liên quan đến lao động nữ trong dự thảo Bộ Luật lao động sửa đổi - Regulations relating to female workers in the draft model of amended Labor Law.


Lê Việt Phương: Đại diện theo ủy quyền trong công ty cổ phần ở Việt Nam - Authorized representations in Joint-Stock Companies in Vietnam.


Hoàng Anh Duy: Một số phương pháp nghiên cứu và phân tích văn hóa doanh nghiệp - Some methods to assess organizational culture.


Lê Đức Anh: Bàn về hoạt động giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên các trường Công an nhân dân - Discussion on discipline education in Educational Institutions of Public Security.


Trịnh Quang Dũng – Nguyễn Thị Phương Anh: Vận dụng phương pháp thực nghiệm của John Dewey vào học tập của sinh viên Việt Nam hiện nay – Applying John Dewey’s experiential education method into Vietnamese students’ learning nowadays


Lê Thành Long: Sự cần thiết phải giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên các trường đại học ở Việt Nam hiện nay - The need of educating political consciousness for university students in Vietnam today.


Nguyễn Đức Ân: Tiếng Anh cộng đồng với phát triển du lịch bền vững - English learning communities to develop sustainable tourism.


Vũ Thị Tâm Đan: Yếu tố tự nhiên trong thành ngữ tiếng Nhật - Natural elements in Japanese idioms.


Lê Thị Hồng Nhung: Giải pháp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay trên phương diện văn hóa – xã hội - Solutions to the building of socialist rule-of-law state in Vietnam in terms of culture and society.


Nguyễn Văn Kiên: Nâng cao kỹ năng thuyết phục của chính trị viên trong quân đội nhân dân Việt Nam - Enhance political commissar’s persuasion skill in People’s Army of Vietnam.


Khuất Thị Nga: Khoa học – công nghệ hiện đại và những tác động đối với xã hội loài người trong bối cảnh toàn cầu hóa - Modern science - technology and its impacts on society in the context of globalization.


Lê Thị Hồng Nhung: Xây dựng các mối quan hệ trong trường mầm non - Building relationships in preschool.


Vũ Thị Diệu Thúy - Nguyễn Thị Hương Lan - Trương Hải Yến: Phân loại và khai thác trò chơi dân gian nhằm phát huy tính tích cực nhận thức cho trẻ mẫu giáo - Classify and exploit folk games to promote positive perception for preschool children.


Đỗ Thị Lê: Nghiên cứu đặc điểm những bài hát “Cô hát cho trẻ nghe” trong dạy học hát cho sinh viên hệ Cao đẳng Sư phạm mầm non Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn - Research on features of songs in “Teachers sing for children” session for preschool education students at Lang Son College of Education.


Phương Thị Xuyên: Giáo dục sự đồng cảm và chia sẻ cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non - Teaching empathy and sharing to 5-6-year-old children in kindergarten.


Lê Thị Bích Vân – Nguyễn Đức Danh: Vai trò của giáo viên mầm non trong tổ chức hoạt động vui chơi ngoài trời – Teacher’s role in organizing outdoor play activities.


Lương Mạnh Hà: Hệ thống công tác xã hội ở Liên bang Nga - Lịch sử hình thành và sự phát triển - Social work system in Russia - History about the Formation and Development stages.


Phạm Văn Tặc: Đề xuất phương án dịch Việt - Anh cho một số tiếng lóng tiếng Việt phổ biến trên báo mạng và truyền hình – Suggestions for Vietnamese - English translation of popular Vietnamese slangs in online newspapers and television.


Đỗ Thúy Tình – Đỗ Thị Thanh Huyền: Một số giải pháp cơ bản nhằm xây dựng con người mới trong lực lượng công an nhân dân - Some basic solutions to develop new people in the People’s Police force.


Nguyễn Thị Vân - Cao Thị Lan Anh: Các thành tố cấu thành năng lực tổ chức thực tiễn của cán bộ lãnh đạo quản lí cấp huyện là người dân tộc thiểu số trong giai đoạn cách mạng mới – Factors constituting practical organization competency of ethnic minority leaders.


Ngô Văn Anh: Nâng cao năng lực chỉ huy chữa cháy của lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Thành phố Hà Nội - Improve the fire command capability of the Hanoi Fire Prevention and Fighting Police.


Vương Hoàng Hà: Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh - Improve the effectiveness of State management on fire prevention and fighting for industrial clusters in Bac Ninh province.


Hoàng Phúc - Nguyễn Thị Linh Huyền - Đinh Thế Thanh Tú: Xã hội hóa dịch vụ công trên thế giới và Việt Nam – xu hướng và giải pháp - Socialization of public services in the world and in Vietnam - Trends and solutions.


Nguyễn Văn Hùng: Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay - Enhancing revolutionary ideals for the youth in the current period.


Nguyễn Hồng Hạnh: Công tác tư tưởng trong Đảng bộ Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an hiện nay - Ideological work in the Party Committee of General Department of Police, Ministry of Public Security.


Nguyễn Thị Kim Hồng: Trách nhiệm đạo đức của nhà khoa học trong nghiên cứu khoa học - Scientists’ ethical responsibility in doing scientific research.


Lò Thị Vân: Đánh giá của giáo viên về kỹ năng thích ứng xã hội ở học sinh trung học cơ sở tỉnh Sơn La - Assessment of social adaptive skills of secondary students in Son La Province.


Nguyễn Thị Thảo - Nguyễn Thị Ngọc Bé: Kỹ năng nhận diện và chăm sóc trẻ tự kỷ của phụ huynh có con bị bệnh tự kỷ - Identification skills and autistic children’s treatments for parents who are having their children’s medical examination.

 

Nguyễn Thúy Dương: Đảng bộ Thành phố Hải Phòng lãnh đạo phát triển du lịch giai đoạn 1995 – 2010 - Hải Phòng’s Party leads city’s tourism developing in the period 1995-2010.


Đào Thị Hồng: Một số giải pháp nhằm phát triển bền vững nông nghiệp tỉnh Tuyên Quang - Some solutions to sustainable agriculture development at Tuyên Quang province.


Đồng Thị Kim Xuyến: Thực hiện quyền dân chủ ở nông thôn nước ta hiện nay - Implementation of rural democracy regulations nowadays.


Cao Thị Nhung: Phát huy các nguồn lực trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Phú Yên - Mobilizing multiple sources of strengths in the new rural construction process of Phu Yen Province.


Nguyễn Đức Luận: Xây dựng nông thôn mới ở Thái Bình hiện nay – thực trạng và giải pháp - Building new rural area in Thai Binh nowadays - situations and solutions.


Nguyễn Ngọc Diệp: Một số khuyến nghị và đề xuất nhằm giải quyết tốt vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo ở Hải Dương hiện nay - Some recommendations and proposals to solve religious problems in Hai Duong Province.


Hồ Thị Mộng Thu: Những giá trị và hạn chế trong nghi lễ vòng đời của người Chăm – Islam ở An Giang hiện nay - Values and limitations of life cycle rituals of the Cham Muslims in An Giang.


Nguyễn Văn Hạnh: Ảnh hưởng học thuyết tam tòng, tứ đức của Nho giáo đối với phụ nữ Việt Nam - Influence the doctrine of truism, the virtue of Confucianism to Vietnamese women.


Đoàn Thị Như Hoa: Bảo tồn giá trị di sản văn hóa đá Phú Yên cho hoạt động du lịch - Preserving unique stone cultural heritages for tourism activities.


Lê Quốc Tuấn: Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong hội nhập quốc tế – Preserve and promote national cultural identity in international integration nowadays.


Trương Thế Minh: Đa dạng hoá cơ cấu quản trị nội bộ hợp tác xã – Diversification of management in cooperatives.


Trương Thị Nhã: Một số vấn đề về xử lý rác thải sinh hoạt ở khu công nghiệp Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh - Some issues on the treatment of domestic waste in Yen Phong industrial zone, Yen Phong district - Bac Ninh province.

 

TIỄN GIÁO DỤC - EDUCATION FACTS


Vũ Thị Hương Lý: Công tác bồi dưỡng, giáo dục đạo đức cho sinh viên tại Học viện Chính trị Công an nhân dân - Fostering and educating students about morality in the Political Academy of the People’s Public Security.


Nguyễn Văn Xu - Nguyễn Thanh Hà - Trần Ngọc Thuận: Dạy học áp dụng kỹ năng thuyết trình cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp – Applying presentation skills in teaching for students of Đong Thap universituy.


Lê Thị Kim Phúc: Quản lí hoạt động học tập của sinh viên ngành Sư phạm Ngữ văn ở Trường Đại học Đồng Tháp - Methods of managing studying activity of Pedagogy Philology students at Dong Thap University.


Nguyễn Văn Thắng - Lê Tất Thành: Nâng cao trách nhiệm của giảng viên đối với việc tự học của sinh viên các trường Công an nhân dân trong đào tạo theo học chế tín chỉ - New demands on teachers’ responsibilities for students’ self-study based on academic credit system in the educational institutions of People’s Public Security Ministry.


Lê Đức Thọ: Nâng cao hiệu quả công tác dạy - học môn Chính trị trong các trường Cao đẳng Nghề ở Đà Nẵng – Some solutions to improve the effectiveness of teaching – learning politics in vocational schools in ĐaNang today.


Phan Văn Khuyên: Quản lý công tác xã hội hóa giáo dục ở trường trung học phổ thông thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp - Management of socializing education in highschools of Cao Lanh city, Dong Thap province.


Trần Hiền Phúc: Quản lý và sử dụng thiết bị dạy học ở Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang - Managing and utilizing teaching equipment at Kien Giang Pedagogical College.


Trịnh Văn Hài: Quản lý hoạt động dạy học môn Âm nhạc ở các trường trung học cơ sở huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau - Managing teaching activities of musical subject in secondary schools of Tran Van Thoi district, Ca Mau province.


Nguyễn Thị Như Quyến: Phát triển đội ngũ cán bộ thư viện trường đại học, cao đẳng tỉnh Đồng Tháp – một trong những yếu tố quyết định chất lượng giáo dục và đào tạo - Developing library staff for universities and colleges in Dong Thap province – one of determining factors of education and training quality.


Nguyễn Thị Thúy Hường: Hoạt động giáo dục y đức cho sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên - Educating medical ethics for students at Thai Nguyen Medical College.


Nguyễn Văn Vi: Nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật trong quân đội nhân dân Việt Nam – Improving the quality of legal education in the people’s army of Viet Nam.


Nguyễn Văn Thọ: Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các trường tiểu học huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp - The management of living skills training for primary students in Dong Thap province.


Đào Hoàng Nam: Nâng cao hiệu quả đào tạo cho Ban Chủ nhiệm hợp tác xã ở tỉnh Bạc Liêu – Improve training quality for co-operative’s Chairman Committee in Bac Lieu provine.


Ngô Nguyễn Thiên Trang: Đổi mới sinh hoạt chuyên môn trong trường Trung học cơ sở quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh - Renovating specialized activities in secondary schools of Tan Binh District, Ho Chi Minh city.


Nguyễn Đức Ân: Một số khó khăn trong quá trình học Tiếng Anh của sinh viên dân tộc thiểu số Trường Đại học Tây Bắc - The obstacles of English language learning faced by ethnic minority students at Tay Bac University.


Phạm Hà Phương: Tổ chức hoạt động nhóm trong giảng dạy Tiếng Anh tại Học viện Chính trị công an nhân dân - Organizing group work activities in teaching English at the Political Academy of Public Security.


Nguyễn Thị Nhung: Đánh giá thực trạng huấn luyện sức bền tốc độ cho nam vận động viên chạy cự ly ngắn 400m lứa tuổi 16-18 tại Trung tâm Thể dục Thể thao Hải Phòng - Assessing the speed strength training for 400 - metres male runners aged 16 - 18 at Hai Phong Sports Centre.


Phạm Thị Huyền Chang: Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục ở các trường trung học cơ sở huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục - Development of educational administrators in secondary schools of Hoa Lu District, Ninh Binh Province to meet the requirements for educational innovation.


Nguyễn Văn Hùng: Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên Trường Chính trị tỉnh Sơn La đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục - Building and enhancing the quality of teaching staff of Son La Political School meeting education reform requirements.


Dương Hùng Vượng: Nội dung và yêu cầu của việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự vào giáo dục ý thức quốc phòng cho học viên Học viện Chính trị Công an nhân dân - Content and requirements of the application of Ho Chi Minh’s Military Ideology in national defense education for students at People’s Public Security Political Academy.


Trần Văn Ánh: Nâng cao hiệu quả dạy học môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh tại Trường Cao đẳng Công nghệ - Kinh tế và Thuỷ lợi Miền Trung - Improve the teaching effectiveness of national defense and security education at the Central Region College of Technology - Economics and Water Resources.


Kim Chươl: Hoạt động đào tạo ở Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer Cần Thơ - Training activities at Can Tho Nam Tong Khmer Buddhist Academy.


Nguyễn Thị Dung: Lựa chọn và ứng dụng bài tập phát triển sức mạnh tốc độ nhằm nâng cao thành tích đẩy tạ cho nam sinh viên chuyên ngành Giáo dục thể chất Trường Đại học Tây Bắc - Select and apply speed-strength development exercises to improve performance in weightlifting for physical education male students in at Tay Bac University.


Tạ Thu Huyền: Những thành tựu mới trong giáo dục ý thức chính trị cho học viên Học viện Cảnh sát nhân dân - Educating political education for students at The People Police Academy to obtain new achievements nowadays.


Huỳnh Văn Thư: Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên ở các trường trung học phổ thông thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng - Current status of managing teachers evaluating in high schools of Vinh Chau district, Soc Trang province.


Dương Hùng Vượng: Vận dụng phương pháp Xocrat vào học tập nhằm phát huy năng lực tư duy sáng tạo cho học viên Học viện Chính trị Công an nhân dân - Applying Socratic method in learning to improve creativity for students at People’s Public Security Political Academy.


Võ Văn Thiết: Bồi dưỡng giáo viên môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh ở các trường trung học phổ thông thành phố Cần Thơ - Cultivation for Defense and Security education teachers in high schools of Can Tho city.


Trần Công Luyện: Quản lý hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục tại các trường trung học cơ sở huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp - Current situation of managing activities of assessing the education quality in secondary schools of Tan Hong district, Dong Thap province.


Nguyễn Thị Tuyết Phượng: Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tiếp cận năng lực người học ở các trường trung học phổ thông thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp - Renovating teaching methods by approaching learners’ capacity in high schools of Hong Ngu town, Dong Thap province.


Trần Thị Chiến: Ảnh hưởng của kinh tế thị trường đến việc hình thành và rèn luyện đạo đức cách mạng của học viên đào tạo giáo viên Khoa học Xã hội và Nhân văn ở Trường Sĩ quan chính trị - Effects of the socialist-oriented market economy to the building and practice of revolutionary virtues of Social Sciences and Humanities trainee teachers at Political University.


Nguyễn Văn Quang: Nghiên cứu bài tập bổ trợ cho kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi nhằm nâng cao thành tích cho học sinh tiểu học - THCS - THPT Chu Văn An - Trường Đại học Tây Bắc - Study supplementary exercises for long jump from sitting to improve achievement for Chu Van An High School’s students - Tay Bac University.


Đinh Hữu Quân: Lựa chọn bài tập phát triển thể lực cho nam sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Tây Bắc - Choosing physical developing exercises for male freshment in Northwest University.


Bùi Thị Phượng – Vi Thị Thu: Kỹ năng giao tiếp của sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn - Communication skills of Bac Kan Community College students.


Ngô Anh Tuấn: Quản lí hoạt động học tập ở các trung tâm học tập cộng đồng Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh - Managing study activities in community study centers of District 4, Ho Chi Minh city.


GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI - OVERSEAS EDUCATION


Đào Hoàng Nam: Kinh nghiệm đào tạo hệ đại học theo phương thức giáo dục thường xuyên ở một số nước - Experience on permanent teaching method in university education of many countries.

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI
 – RESEARCH & DISCUSSION
Lê Hồ  Sơn: Chủ tịch Hồ Chí Minh với mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Ấn Độ - President Ho Chi Minh and the Vietnam-India friendship.
Trần Đức Cường: Tư tưởng Hồ Chí Minh về huấn luyện cán bộ và yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học ở các nhà trường hiện nay - Ho Chi Minh’s thought on training cadres and requirements of renovating teaching method in school nowadays.
Nguyễn Thị Ánh Đào: Đảng Cộng sản Việt Nam vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh vào phát huy động lực văn hóa, khoa học, giáo dục trong thời kỳ đổi mới đất nước từ năm 1986 đến nay - The Communist Party of Vietnam used Ho Chi Minh’s thoughts to promote cultural, scientific and educational motives in the country’s renovation period from 1986 to present.
Lê Thị Nam An: Vận dụng phương pháp luận duy vật biện chứng trong việc đẩy mạnh đổi mới tư duy lý luận của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay - Application of dialectical materialist methodology in accelerating innovation of our Party’s current theoretical thinking.
Nguyễn Đức Luận: Ý nghĩa tư tưởng về xây dựng Đảng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” - The meaning of Ho Chi Minh’s thoughts on building Party in the work “Work style reform”.
Nguyễn Trọng Lăng: Tâm lý học xã hội dưới ánh sáng tư tưởng Hồ Chí Minh – Social psychology under the light of Ho Chi Minh’s thoughts .                      
Ngô Thanh Danh: Tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân trong giai đoạn hiện nay - Strengthen close relationship between the Party and people in current period.
Lê Ngọc Thạch - Nguyễn Văn Tấn - Cao Thị Thúy Diễm: Đánh giá mức độ đáp ứng của chương trình và sách giáo khoa giáo dục thường xuyên đối với nhu cầu người học - Evaluating  satisfied level of the curriculum and textbook of continuing education for learners’ needs.
Nguyễn Thị Thúy Hà: Hội nhập quốc tế trong giáo dục và đào tạo ở Việt Nam – thực trạng và giải pháp - International integration in education and training in Vietnam - situation and solutions. 
Mai Thị Mai: Khái niệm, cấu trúc và đặc điểm năng lực tự học Toán của học sinh tiểu học - Concepts, structures and characteristics of Mathematics self-study capacity of primary students.
Vũ Thị Lan Anh: Giảng dạy môn Giáo dục công dân đối với sự phát triển nhân cách của học sinh trung học phổ thông ở nước ta hiện nay – những vấn đề đặt ra và hướng giải quyết - Civic Education and high school students’ personality development – problems and solutions.
Nguyễn Tấn Vinh - Phạm Văn Phong: Cách mạng công nghiệp 4.0 - thời cơ và thách thức đối với sự phát triển của Việt Nam – Industrial revolution 4.0 – opportunities and challenges to Viet Nam’s development.
Võ Văn Việt - Nguyễn Thị Thu Hà: Tìm hiểu yếu tố tác động đến kiến thức thu nhận của sinh viên - Exploring the factors impacting on students’ acquired knowledge.
Vũ Thị Thu Hương: Quan niệm của Hegel về Nhà nước trong tác phẩm “Các nguyên lý của triết học pháp quyền” - The Hegel’s concept of the State in the work “Elements of the Philosophy of Right”.
Trịnh Quang Bắc: Kinh nghiệm đấu tranh phòng, chống vi phạm pháp luật trong đầu tư xây dựng cơ bản có vốn ngân sách Nhà nước của một số nước trên thế giới – có giá trị tham khảo cho Việt Nam - Experience on fighting and preventing legal violations in capital construction investment with state budget of some countries in the world - reference to Vietnam.
Nông Thị Vân Anh: Giáo dục, phổ biến pháp luật cho phạm nhân người dân tộc thiểu số trong các trại giam hiện nay - Education and dissemination of laws for ethnic minorities in prisons nowadays.
Nguyễn Chí Hải: Vận dụng Văn kiện Đại hội XII vào giáo dục Quốc phòng và An ninh cho sinh viên đại học, cao đẳng - Applying the 12th Document of Party Congress on educating defense and security for university and college students.
Trịnh Quang Bắc: Thực trạng vi phạm pháp luật trong đầu tư xây dựng cơ bản có vốn ngân sách Nhà nước ở giai đoạn thực hiện đầu tư – Patterns of legal violations in capital construction investment under state budget at the stage of investment execution.
Nguyễn Hữu Thọ: Một số giải pháp phòng ngừa tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng thủ đoạn huy động vốn trên địa bàn Thành phố Hà Nội - Solutions to prevent fraudulent appropriation of property by capital mobilization tricks in Hanoi.
Nông Thị Vân Anh: Nghiên cứu quy định của pháp luật Việt Nam về công tác thi hành án hình sự - The study of Vietnam law’s regulations on executing criminal conviction.
Trịnh Thị Yến: Cơ sở của quy định về trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội trong Luật hình sự Việt Nam - The foundations of regulation on criminal responsibility of guilty minor in Viet Nam’s criminal law.
Đoàn Công Viên: Sự hoàn thiện quy định pháp luật về tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt qua các giai đoạn của Luật hình sự Việt Nam - Improving regulations on proprietary infringement by appropriation through stages of Viet Nam Criminal Law.
Đỗ Thị Hằng: Về một số quy định liên quan đến lao động nữ trong dự thảo Bộ Luật lao động sửa đổi - Regulations relating to female workers in the draft model of amended Labor Law. 
Lê Việt Phương: Đại diện theo ủy quyền trong công ty cổ phần ở Việt Nam - Authorized representations in Joint-Stock Companies in Vietnam. 
Hoàng Anh Duy: Một số phương pháp nghiên cứu và phân tích văn hóa doanh nghiệp - Some methods to assess organizational culture.
Lê Đức Anh: Bàn về hoạt động giáo dục tính kỷ luật cho sinh viên các trường Công an nhân dân - Discussion on discipline education in Educational Institutions of Public Security.
Trịnh Quang Dũng – Nguyễn Thị Phương Anh: Vận dụng phương pháp thực nghiệm của  John Dewey vào học tập của sinh viên Việt Nam hiện nay – Applying John Dewey’s experiential education method into Vietnamese students’ learning nowadays
Lê Thành Long: Sự cần thiết phải giáo dục ý thức chính trị cho sinh viên các trường đại học ở Việt Nam hiện nay - The need of educating political consciousness for university students in Vietnam today.
Nguyễn Đức Ân: Tiếng Anh cộng đồng với phát triển du lịch bền vững - English learning communities to develop sustainable tourism.
Vũ Thị Tâm Đan: Yếu tố tự nhiên trong thành ngữ tiếng Nhật - Natural elements in Japanese idioms.
Lê Thị Hồng Nhung: Giải pháp xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay trên phương diện văn hóa – xã hội - Solutions to the building of socialist rule-of-law state in Vietnam in terms of culture and society.
Nguyễn Văn Kiên: Nâng cao kỹ năng thuyết phục của chính trị viên trong quân đội nhân dân Việt Nam - Enhance political commissar’s persuasion skill in People’s Army of Vietnam.
Khuất Thị Nga: Khoa học – công nghệ hiện đại và những tác động đối với xã hội loài người trong bối cảnh toàn cầu hóa - Modern science - technology and its impacts on society in the context of globalization.  
Lê Thị Hồng Nhung: Xây dựng các mối quan hệ trong trường mầm non - Building relationships in preschool. 
Vũ Thị Diệu Thúy - Nguyễn Thị Hương Lan - Trương Hải Yến: Phân loại và khai thác trò chơi dân gian nhằm phát huy tính tích cực nhận thức cho trẻ mẫu giáo - Classify and exploit folk games to promote positive perception for preschool children.
Đỗ Thị Lê: Nghiên cứu đặc điểm những bài hát “Cô hát cho trẻ nghe” trong dạy học hát cho sinh viên hệ Cao đẳng Sư phạm mầm non Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn - Research on features of songs in “Teachers sing for children” session for preschool education students at Lang Son College of Education.
Phương Thị Xuyên: Giáo dục sự đồng cảm và chia sẻ cho trẻ 5-6 tuổi ở trường mầm non - Teaching empathy and sharing to 5-6-year-old children in kindergarten.
Lê Thị Bích Vân – Nguyễn Đức Danh: Vai trò của giáo viên mầm non trong tổ chức hoạt động vui chơi ngoài trời – Teacher’s role in organizing outdoor play activities.
Lương Mạnh Hà: Hệ thống công tác xã hội ở Liên bang Nga - Lịch sử hình thành và sự phát triển - Social work system in Russia - History about the Formation and Development stages.
Phạm Văn Tặc: Đề xuất phương án dịch Việt - Anh cho một số tiếng lóng tiếng Việt phổ biến trên báo mạng và truyền hình – Suggestions for Vietnamese - English translation of popular Vietnamese slangs in online newspapers and television.
Đỗ Thúy Tình – Đỗ Thị Thanh Huyền: Một số giải pháp cơ bản nhằm xây dựng con người mới trong lực lượng công an nhân dân - Some basic solutions to develop new people in the People’s Police force.
Nguyễn Thị Vân - Cao Thị Lan Anh: Các thành tố cấu thành năng lực tổ chức thực tiễn của cán bộ lãnh đạo quản lí cấp huyện là người dân tộc thiểu số trong giai đoạn cách mạng mới – Factors constituting practical organization competency of ethnic minority leaders. 
Ngô Văn Anh: Nâng cao năng lực chỉ huy chữa cháy của lực lượng cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Thành phố Hà Nội - Improve the fire command capability of the Hanoi Fire Prevention and Fighting Police.
Vương Hoàng Hà: Nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh - Improve the effectiveness of State management on fire prevention and fighting for industrial clusters in Bac Ninh province.
Hoàng Phúc -  Nguyễn Thị Linh Huyền - Đinh Thế Thanh Tú: Xã hội hóa dịch vụ công trên thế giới và Việt Nam – xu hướng và giải pháp - Socialization of public services in the world and in Vietnam - Trends and solutions.
Nguyễn Văn Hùng: Tăng cường bồi dưỡng lý tưởng cách mạng cho thanh niên trong giai đoạn hiện nay - Enhancing revolutionary ideals for the youth in the current period.
Nguyễn Hồng Hạnh: Công tác tư tưởng trong Đảng bộ Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an hiện nay - Ideological work in the Party Committee of General Department of Police, Ministry of Public Security.
Nguyễn Thị Kim Hồng: Trách nhiệm đạo đức của nhà khoa học trong nghiên cứu khoa học - Scientists’ ethical responsibility in doing scientific research.
Lò Thị Vân: Đánh giá của giáo viên về kỹ năng thích ứng xã hội ở học sinh trung học cơ sở tỉnh Sơn La - Assessment of social adaptive skills of secondary students in Son La Province.
Nguyễn Thị Thảo - Nguyễn Thị Ngọc Bé: Kỹ năng nhận diện và chăm sóc trẻ tự kỷ của phụ huynh có con bị bệnh tự kỷ - Identification skills and autistic children’s treatments for parents who are having their children’s medical examination.  
 
Nguyễn Thúy Dương: Đảng bộ Thành phố Hải Phòng lãnh đạo phát triển du lịch giai đoạn 1995 – 2010 - Hải Phòng’s Party leads city’s tourism developing in the period 1995-2010. 
Đào Thị Hồng: Một số giải pháp nhằm phát triển bền vững nông nghiệp tỉnh Tuyên Quang - Some solutions to sustainable agriculture development at Tuyên Quang province.
Đồng Thị Kim Xuyến: Thực hiện quyền dân chủ ở nông thôn nước ta hiện nay - Implementation of rural democracy regulations nowadays.
Cao Thị Nhung: Phát huy các nguồn lực trong quá trình xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Phú Yên - Mobilizing multiple sources of strengths in the new rural construction process of Phu Yen Province.
Nguyễn Đức Luận: Xây dựng nông thôn mới ở Thái Bình hiện nay  – thực trạng và giải pháp - Building new rural area in Thai Binh nowadays - situations and solutions.
Nguyễn Ngọc Diệp: Một số khuyến nghị và đề xuất nhằm giải quyết tốt vấn đề tín ngưỡng, tôn giáo ở Hải Dương hiện nay - Some recommendations and proposals to solve religious problems in Hai Duong Province.
Hồ Thị Mộng Thu: Những giá trị và hạn chế trong nghi lễ vòng đời của người Chăm – Islam ở An Giang hiện nay - Values and limitations of life cycle rituals of the Cham Muslims in An Giang.
Nguyễn Văn Hạnh: Ảnh hưởng học thuyết tam tòng, tứ đức của Nho giáo đối với phụ nữ Việt Nam - Influence the doctrine of truism, the virtue of Confucianism to Vietnamese women. 
Đoàn Thị Như Hoa: Bảo tồn giá trị di sản văn hóa đá Phú Yên cho hoạt động du lịch - Preserving unique stone cultural heritages for tourism activities.
Lê Quốc Tuấn: Giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong hội nhập quốc tế – Preserve and promote national cultural identity in international integration nowadays.
Trương Thế Minh: Đa dạng hoá cơ cấu quản trị nội bộ hợp tác xã – Diversification of management in cooperatives.
Trương Thị Nhã: Một số vấn đề về xử lý rác thải sinh hoạt ở khu công nghiệp Yên Phong, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh - Some issues on the treatment of domestic waste in Yen Phong industrial zone, Yen Phong district - Bac Ninh province.
TIỄN GIÁO DỤC - EDUCATION FACTS
Vũ Thị Hương Lý: Công tác bồi dưỡng, giáo dục đạo đức cho sinh viên tại Học viện Chính trị Công an nhân dân - Fostering and educating students about morality in the Political Academy of the People’s Public Security.
Nguyễn Văn Xu - Nguyễn Thanh Hà - Trần Ngọc Thuận: Dạy học áp dụng kỹ năng thuyết trình cho sinh viên Trường Đại học Đồng Tháp – Applying presentation skills in teaching for students of Đong Thap universituy
Lê Thị Kim Phúc: Quản lí hoạt động học tập của sinh viên ngành Sư phạm Ngữ văn ở Trường Đại học Đồng Tháp - Methods of managing studying activity of Pedagogy Philology students at Dong Thap University.
Nguyễn Văn Thắng - Lê Tất Thành: Nâng cao trách nhiệm của giảng viên đối với việc tự học của sinh viên các trường Công an nhân dân trong đào tạo theo học chế tín chỉ - New demands on teachers’ responsibilities for students’ self-study based on academic credit system in the educational institutions of People’s Public Security Ministry.
Lê Đức Thọ:  Nâng cao hiệu quả công tác dạy - học môn Chính trị trong các trường Cao đẳng Nghề ở Đà Nẵng – Some solutions to improve the effectiveness of teaching – learning politics in vocational schools in ĐaNang today.
Phan Văn Khuyên: Quản lý công tác xã hội hóa giáo dục ở trường trung học phổ thông thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp - Management of socializing education in highschools of Cao Lanh city, Dong Thap province.
Trần Hiền Phúc: Quản lý và sử dụng thiết bị dạy học ở Trường Cao đẳng Sư phạm Kiên Giang - Managing and utilizing teaching equipment at Kien Giang Pedagogical College.
Trịnh Văn Hài: Quản lý hoạt động dạy học môn Âm nhạc ở các trường trung học cơ sở huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau -  Managing teaching activities of musical subject in secondary schools of Tran Van Thoi district, Ca Mau province.
Nguyễn Thị Như Quyến: Phát triển đội ngũ cán bộ thư viện trường đại học, cao đẳng tỉnh Đồng Tháp – một trong những yếu tố quyết định chất lượng giáo dục và đào tạo - Developing library staff for universities and colleges in Dong Thap province – one of determining factors of education and training quality. 
Nguyễn Thị Thúy Hường: Hoạt động giáo dục y đức cho sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Thái Nguyên - Educating medical ethics for students at Thai Nguyen Medical College. 
Nguyễn Văn Vi: Nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật trong quân đội nhân dân Việt Nam – Improving the quality of legal education in the people’s army of Viet Nam.
Nguyễn Văn Thọ: Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho học sinh các trường tiểu học huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp - The management of living skills training for primary students in Dong Thap province.
Đào Hoàng Nam: Nâng cao hiệu quả đào tạo cho Ban Chủ nhiệm hợp tác xã ở tỉnh Bạc Liêu – Improve training quality for co-operative’s Chairman Committee in Bac Lieu provine.
Ngô Nguyễn Thiên Trang: Đổi mới sinh hoạt chuyên môn trong trường Trung học cơ sở quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh - Renovating specialized activities in secondary schools of Tan Binh District, Ho Chi Minh city.
Nguyễn Đức Ân: Một số khó khăn trong quá trình học Tiếng Anh của sinh viên dân tộc thiểu số Trường Đại học Tây Bắc - The obstacles of English language learning faced by ethnic minority students at Tay Bac University.
Phạm Hà Phương: Tổ chức hoạt động nhóm trong giảng dạy Tiếng Anh tại Học viện Chính trị công an nhân dân - Organizing group work activities in teaching English at the Political Academy of Public Security.
Nguyễn Thị Nhung: Đánh giá thực trạng huấn luyện sức bền tốc độ cho nam vận động viên chạy cự ly ngắn 400m lứa tuổi 16-18 tại Trung tâm Thể dục Thể thao Hải Phòng - Assessing the speed strength training for 400 - metres male runners aged 16 - 18 at Hai Phong Sports Centre.
Phạm Thị Huyền Chang: Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục ở các trường trung học cơ sở huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục - Development of educational administrators in secondary schools of Hoa Lu District, Ninh Binh Province to meet the requirements for educational innovation.
Nguyễn Văn Hùng: Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên Trường Chính trị tỉnh Sơn La đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục - Building and enhancing the quality of teaching staff of Son La Political School meeting education reform requirements.
Dương Hùng Vượng: Nội dung và yêu cầu của việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự vào  giáo dục ý thức quốc phòng cho học viên Học viện Chính trị Công an nhân dân - Content and requirements of the application of Ho Chi Minh’s Military Ideology in national defense education for students at People’s Public Security Political Academy. 
Trần Văn Ánh: Nâng cao hiệu quả dạy học môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh tại Trường Cao đẳng Công nghệ - Kinh tế và Thuỷ lợi Miền Trung - Improve the teaching effectiveness of national defense and security education at the Central Region College of Technology - Economics and Water Resources.
Kim Chươl: Hoạt động đào tạo ở Học viện Phật giáo Nam Tông Khmer Cần Thơ - Training activities at Can Tho Nam Tong Khmer Buddhist Academy. 
Nguyễn Thị Dung: Lựa chọn và ứng dụng bài tập phát triển sức mạnh tốc độ nhằm nâng cao thành tích đẩy tạ cho nam sinh viên chuyên ngành Giáo dục thể chất Trường Đại học Tây Bắc - Select and apply speed-strength development exercises to improve performance in weightlifting for physical education male students in at Tay Bac University.
Tạ Thu Huyền: Những thành tựu mới trong giáo dục ý thức chính trị cho học viên Học viện Cảnh sát nhân dân - Educating political education for students at The People Police Academy to obtain new achievements nowadays.
Huỳnh Văn Thư: Quản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên ở các trường trung học phổ thông thị xã Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng - Current status of managing teachers evaluating in high schools of Vinh Chau district, Soc Trang province.
Dương Hùng Vượng: Vận dụng phương pháp Xocrat vào học tập nhằm phát huy năng lực tư duy sáng tạo cho học viên Học viện Chính trị Công an nhân dân -  Applying Socratic method in learning to improve creativity for students at People’s Public Security Political Academy.
Võ Văn Thiết: Bồi dưỡng giáo viên môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh ở các trường trung học phổ thông thành phố Cần Thơ - Cultivation for Defense and Security education teachers in high schools of Can Tho city.
Trần Công Luyện: Quản lý hoạt động tự đánh giá chất lượng giáo dục tại các trường trung học cơ sở huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp - Current situation of managing activities of assessing the education quality in secondary schools of Tan Hong district, Dong Thap province.
Nguyễn Thị Tuyết Phượng: Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tiếp cận năng lực người học ở các trường trung học phổ thông thị xã Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp - Renovating teaching methods by approaching learners’ capacity in high schools of Hong Ngu town, Dong Thap province.
Trần Thị Chiến: Ảnh hưởng của kinh tế thị trường đến việc hình thành và rèn luyện đạo đức cách mạng của học viên đào tạo giáo viên Khoa học Xã hội và  Nhân văn ở Trường Sĩ quan chính trị - Effects of the socialist-oriented market economy to the building and practice of revolutionary virtues of Social Sciences and Humanities trainee teachers at Political University.
Nguyễn Văn Quang: Nghiên cứu bài tập bổ trợ cho kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi nhằm nâng cao thành tích cho học sinh tiểu học - THCS - THPT Chu Văn An - Trường Đại học Tây Bắc - Study supplementary exercises for long jump from sitting to improve achievement for Chu Van An High School’s students - Tay Bac University.
Đinh Hữu Quân: Lựa chọn bài tập phát triển thể lực cho nam sinh viên năm thứ nhất Trường Đại học Tây Bắc - Choosing physical developing exercises for male freshment in Northwest University.
Bùi Thị Phượng – Vi Thị Thu: Kỹ năng giao tiếp của sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Bắc Kạn - Communication skills of Bac Kan Community College students.
Ngô Anh Tuấn: Quản lí hoạt động học tập ở các trung tâm học tập cộng đồng Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh - Managing study activities in community study centers of District 4, Ho Chi Minh city.
GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI 
- OVERSEAS EDUCATION
Đào Hoàng Nam: Kinh nghiệm đào tạo hệ đại học theo phương thức giáo dục thường xuyên ở một số nước - Experience on permanent teaching method in university education of many countries.

Bình luận

Tin mới cùng mục

Để lại một bình luận

Điện thoại liên hệ: 024 62946516

Đọc nhiều

Yên Bái: Tuyển dụng hàng loạt giáo viên mầm non

Yên Bái: Tuyển dụng hàng loạ...

(GD&XH) - Ngày 23/8/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Phạm Th...

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ: Tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường…

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào ...

Năm học 2017-2018, quy mô trường lớp và học sinh trên địa bàn tỉ...

Tỉnh Phú Thọ: Sẽ tuyển mới trên 300 chỉ tiêu biên chế giáo viên trong năm 2019.

Tỉnh Phú Thọ: Sẽ tuyển mới t...

Vừa qua trên trang điện tử Giaoducvaxhoi.vn đăng tải bài: “Huyện...

Hiệu trưởng cùng giáo viên bị bắt trên sới bạc

Hiệu trưởng cùng giáo viên b...

Hiệu trưởng, giáo viên trường THCS Tiên Minh (Tiên Lãng, Hải Phò...

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái: Cần chỉ đạo, làm rõ một HS Trường THPT Trần Nhật Duật hành hung nữ sinh Trường THCS thị trấn Yên Bình

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào ...

“ Em bị đánh là học sinh ngoan, học lực khá”.  Đó là lời khảng đ...