Đăng nhập

Top Panel
Trang nhấtTạp chí số mớiTạp chí Giáo dục và Xã hội số Đặc biệt tháng 2/2016

Tạp chí Giáo dục và Xã hội số Đặc biệt tháng 2/2016

Thứ năm, 24 Tháng 3 2016 07:18

bia chinh

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI - RESEARCH & DISCUSSION

Bùi Thị Phương Thùy: Thực hiện công bằng xã hội trong giáo dục ở nước ta – thành tựu và những vấn đề đặt ra – The implementation of social justice in education in our country today – achievements and urgent issues.
Ngô Thị Nụ: Phát triển năng lực trí tuệ con người – một số vấn đề lý luận – Developing human intellectual competence –theoretical issues.
Phan Anh Tuân: Nghiên cứu vấn đề đầu tư giáo dục dạy nghề ở nước ta hiện nay và giải pháp – A survey of the investment on Vocational education in Vietnam: practices and solutions.
Huỳnh Văn Tánh: Vài suy nghĩ về nghề giáo và vai trò đào tạo nguồn nhân lực – Thoughts on teaching profession and its role for human resource training.
Võ Văn Việt: Thực trạng và những khó khăn trong hoạt động nhóm của sinh viên học theo học chế tín chỉ - Reality and difficulties of group work faced by students following the credit system.
Nguyễn Văn Đông – Nguyễn Thị Hoài Thương: Nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên ngành Dịch vụ pháp lý ở các trường cao đẳng trong xu thế hội nhập – Improving the quality of the teaching staff of legal services sector in colleges in the trend of integration.
Trịnh Khánh Linh: Một số sai lầm thường gặp của học sinh trung học phổ thông khi giải phương trình - Some popular mistakes of upper secondary students in solving equations.
Nguyễn Đức Minh: Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ngành Báo chí ở các học viện, trường đại học hiện nay – Professional moral education for students studying at the journalistic faculty in Academies and Universities.
Đỗ Thị Thu Thủy: Tư duy phê phán – nhìn từ góc độ giáo dục – Critical thinking – a look from educational perspective.
Trịnh Thị Hương: Kích hoạt kiến thức nền trong dạy đọc hiểu cho học sinh tiểu học – Activating basic knowledge in teaching Reading comprehension for primary students.
Nguyễn Thị Hà: Bồi dưỡng hứng thú học tập để phát triển năng khiếu tiếng Việt cho học sinh tiểu học – Fostering learning interest towards the development of primary students’ Vietnamese skills.
Bùi Thị Tuyết Mai: Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm phát triển năng lực học sinh – Organizing creative experiential activity to develop student’s competency.
Lê Thị Thanh Sang: Một số yêu cầu về giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên trong giai đoạn hiện nay - Requirements of professional ethics education for students in the current period.
Đỗ Thanh Hải – Hồ Thị Oanh: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc ở làng xã nước ta hiện nay – Conservating and promoting of the cultural values of national tradition in villages, communes of our country today.
Lê Trần Hữu: Chơi chữ - một phương thức tạo hàm ngôn độc đáo trong ca dao - Word play – a method of the unique implication of folk song.
Nguyễn Ngọc Lan: Vai trò của giáo viên, giảng viên trong công tác giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên – The teachers’ role in professional ethics education for students.
Nguyễn Thị Thu Huyền: Tác động của lợi ích nhóm đến nguy cơ đi chệch hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay – The effect of group interest to the deflection from Socialism in Vietnam today.
Mai Văn Toàn – Phạm Trọng Thành: Vận dụng Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước trong phong trào Thi đua Quyết thắng ở các nhà trường quân đội hiện nay - Applying Ho Chi Minh thought of patriotic emulation into “Determined to Win” emulation movement in military schools today.
Trần Ngọc Có: Nâng cao chất lượng seminar trong dạy học môn Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay - Improving the efficiency of seminar in teaching the revolutionary way of Vietnam’s Communist Party in the current period.

Nguyễn Quốc Hưng: Một số giải pháp quản lí nguồn nhân lực giảng dạy ở các nhà trường đại học trong quân đội - Solutions for teaching staff management in universities of the Army.
Nguyễn Minh Tuấn: Xây dựng Chuẩn đầu ra về năng lực ngoại ngữ: Từ lý thuyết đến thực tiễn – Building learning outcome standard for foreign language competence: from theory to practice.
Đỗ Thị Thu Thủy: Phát triển khả năng diễn đạt của người học ngôn ngữ - Improving language learners’ ability to use and express language.
Hồ Thị Trinh: Nâng cao chất lượng giảng dạy môn Tư tưởng Hồ Chí Minh ở các trường cao đẳng, đại học hiện nay – Improving the quality of teaching Ho Chi Minh’s thought in colleges and universities at present.
Dương Thanh Khang: Một số yêu cầu về lao động đối với ngành Kinh tế du lịch tỉnh Kiên Giang trong không gian cộng đồng kinh tế ASEAN – Some labor requirements for the tourism economy of Kien Giang province in ASEAN Economic Community.
Chu Tuấn Anh: Nâng cao y đức người thầy thuốc trong thời kỳ mới – Enhancing medical morality of doctors in the new era.
Nguyễn Thị Đào: Một vài trao đổi về phương pháp dạy học tích cực - A discussion on active teaching method.
Trần Văn Bẩy: Phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng – an ninh ở quận Hà Đông – Socio-Economic development and national defense – security consolidation in Ha Dong District.
Vũ Thị Hòa – Thái Thị Thu: Quản lý đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở các trường cao đẳng hiện nay – Management of training by credit system at colleges in the current period.
Đỗ Huyền Trang: Nguyên nhân của bất bình đẳng giới và những giải pháp chủ yếu để thực hiện bình đẳng giới trong gia đình ở Sơn La hiện nay – The causes of gender inequality and key measures to implementing the gender equality in families in Son La province in the current period.
Lê Thị Phương Nga: Nguyên nhân và những giải pháp ngăn chặn bạo lực học đường trong nhà trường hiện nay – Causes and solutions to prevent school violence in schools today.
Huang Yong Feng – Nguyễn Phước Tài: Tâm lý tôn giáo - vai trò của nó trong đời sống xã hội – Religious Psychology and its role in people’s spiritual life in the modern time.
Nguyễn Xuân Trung: Tìm hiểu ứng xử sư phạm của giáo viên dạy lái xe ô tô – Searching for pedagogical behavior of car driving instructors.
Nguyễn Văn Tiến: Xây dựng chương trình dạy học theo hướng tiếp cận năng lực người học – Developing a learner competency-based curriculum.
Đinh Thị Tuyết – Nguyễn Thị Như Quỳnh: Tôn sư trọng đạo – Xưa và nay – Venerating teachers and respecting morals - past and present.
Nguyễn Thị Hồng Hải: Tính cấp thiết của kiểm tra, đánh giá theo định hướng năng lực trong dạy học ở các trường cao đẳng, đại học hiện nay - The significance of competence-based testing and assessment in colleges and universities in our country today.
Nguyễn Thị Hảo: Nghệ thuật xảy lặp trong Trăm năm cô đơn của nhà văn Gabriel García Márquez - Installation art in One Hundred Years of Solitude of Gabriel García Márquez.
Nguyễn Thanh Chương: Nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên hiện nay - Improving the sense of law for adolescents today.
Dương Thị Dung: Áp dụng phương pháp động lực học khi giải các bài tập cơ học chất điểm trong dạy học Vật lý cho sinh viên Trường Đại học Hồng Đức –Applying of dynamics method in solving mechanical exercises of particle in teaching Physics in Hong Duc University.

THỰC TIỄN GIÁO DỤC - EDUCATION FACTS

Lê Trọng Đồng: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động ngoại khóa cho sinh viên Trường Đại học Hồng Đức –Measures to improve the efficiency of extracurricular activities for Hong Duc university students.
Hoàng Thị Trang: Tuyên Quang đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử cách mạng gắn với phát triển du lịch - Tuyen Quang promoting the operation for preservation and development the values of historical revolutionary relics associated with tourism development.
Phạm Xuân Viễn - Phạm Ánh Tuyết: Nâng cao nhận thức học nhóm của sinh viên Khoa Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Đồng Tháp – Improving the awareness of group work for economics and business administration students, Dong Thap University.
Trần Văn Xuân: Dạy học Xác suất thống kê cho sinh viên ngành Kinh tế Trường Đại học Bạc Liêu – thực trạng và giải pháp – the teaching of Probability and Statistics for economics Students at Bac Lieu University: Reality and solutions.
Thái Thị Vân Anh: Đào tạo nguồn nhân lực trình độ đại học, cao đẳng ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế - Human resource training at higher education and college in the central region and the Central Highlands to meet the requirements of international integration.
Nguyễn Văn Giới – Đỗ Anh Vinh: Xây dựng phong cách làm việc của Bí thư chi bộ đại đội quản lý học viên ở Học viện Hậu cần – To built a work style for a cell’s secretary of the company for student management in Academy of Logistics.
Đỗ Thanh Tùng: Các yếu tố tác động đến quản lý hoạt động nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng của giáo viên trung học tỉnh Lào Cai - Factors affecting the management of secondary teachers’ applied pedagogical scientific research in Lao Cai province.
Bùi Ngọc Hoàng: Nghiên cứu khoa học của giảng viên trẻ, yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ở các trường đại học quân sự - The scientific research of young lecturers – an important factor contributing to improve the educational quality of military universities.
Vũ Hồng Nam: Sử dụng phương pháp đàm thoại phát hiện trong dạy học môn Hóa học ở trung học cơ sở – Using of detective communication in teaching Chemistry in secondary schools.
Phạm Ngọc Anh: Một số giải pháp phát triển đội ngũ giáo viên trung học cơ sở quận Cầu Giấy đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục – Solutions to develop the lower secondary teaching staff to meet the requirements of education reform in Cau Giay district.
Nguyễn Thị Lan Hương: Nâng cao chất lượng hoạt động dự giờ thăm lớp tại trường cao đẳng hiện nay – To improve the quality of lesson observation, class visit in vocational colleges in the current period.
Khổng Thị Thu Hằng: Nâng cao chất lượng đào tạo kỹ năng giao tiếp tiếng Anh cho học viên hệ Cao đẳng ở Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân I –Solutions to improve the quality of English communicative skill training for students at the People’s Police College I.
Nguyễn Thị Kim Oanh – Tạ Bảo Khánh: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trung học cơ sở tại thành phố Đà Nẵng – Thực trạng và giải pháp – Life skill education for lower secondary students in Da Nang City – reality and solutions.
Bùi Xuân Chung: Một số biện pháp phát huy chuẩn mực văn hóa quân sự ở đơn vị cơ sở hiện nay – Some measures to improve military cultural standards in units today.
Trương Văn Môn: Bồi dưỡng năng lực giáo dục cho học viên Trường Đại học Trần Quốc Tuấn – Fostering educational competency for Tran Quoc Tuan university students today.
Trần Xuân Dương: Một số giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo ở Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng - Some solutions to improving the educational and training quality of Da Nang College of Economics-Planning.
Nguyễn Bá Hằng – Nguyễn Văn Phương: Nâng cao hiệu quả phát hiện, bồi dưỡng, nhân điển hình tiên tiến ở các đơn vị cơ sở trong quân đội hiện nay - Improving the effectiveness of detecting, training, multiplying the advanced models in units of the army today.
Nguyễn Hà Vân: Đổi mới phương pháp dạy học môn Tâm lý học theo hướng phát triển năng lực người học ở Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân I - Innovating methods towards developing learners’ competence in teaching Psychology at the People’s Police College I.
Nguyễn Văn Huỳnh: Đào tạo nguồn nhân lực ở thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay – Human resource training in Da Nang City in the current period.
Nguyễn Văn Thái: Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giảng viên ở các trường đại học trong quân đội hiện nay – Training of pedagogical profession for the teaching staff in military universities today.
Trần Thị Bích Diệp: Hướng dẫn sinh viên hình thành kỹ năng tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo thông qua dạy học môn Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm ở Khoa Giáo dục Tiểu học – Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội – Guidelines for students to develop skills of organizing creative experiences through the course of “teaching practice” at the Faculty of Primary Education in Hanoi Capital University.
Nguyễn Đức Hưng: Phát triển tính sáng tạo học tập cho học viên Trường Trung cấp Kỹ thuật Thông tin trong tình hình mới – Developing students’ creativity in learning in the professional training school of information-technology in new situation.
Phạm Thị Hồng Hạnh: Vận dụng việc đổi mới giảng dạy của giảng viên nhằm kích thích hứng thú nhận thức trong hoạt động học tập của học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân I – Teachers’ application of teaching innovation to stimulate students’ perceptional interest through learning activities of the People’s Police College I.
Nguyễn Thị Hồng Hiếu: Một số giải pháp chủ yếu nhằm kế thừa và phát huy có hiệu quả bản sắc văn hóa dân tộc Chăm ở tỉnh Bình Thuận hiện nay – Key solutions aimed at effectively inheritating and promoting the cultural ethnic indentity of the Cham ethnic group in Binh Thuan Province today.
Phạm Văn Thuận: Biện pháp quản lý hoạt động thực tập sư phạm của học viên đào tạo giáo viên khoa học xã hội và nhân văn ở Trường Đại học chính trị - Measure to managing students’ teaching practice of teacher training for social sciences and humanities in Politics University.
Phạm Thị Bích Ngọc: Xây dựng động cơ học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây – Improving of learning motivation for Ho Chi Minh’s thought for students of Ha Tay Teacher Training College.
Đồng Tố Nghĩa: Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên khoa học xã hội và nhân văn Trường Quân sự Quân khu 3 trong tình hình mới - Improving the quality of teaching staff of social sciences and humanities of the Military School of Military Zone 3 in the new situation.
Nguyễn Trọng Thống: Lựa chọn một số bài tập nâng cao sức bột phát của động tác giậm nhảy trong nhảy xa cho sinh viên K18 Khoa Giáo dục thể chất Trường Đại học Hồng Đức – Choosing exercises to enhance the outburst of stamping to jump in long jump for K18 students of Physical Education department at Hong Duc University.
Vũ Thị Lan: Lựa chọn một số bài tập thể lực nhằm nâng cao sức nhanh giai đoạn chạy giữa quãng cự ly 100m cho sinh viên không chuyên Trường Đại học Hồng Đức – To choose strength exercises for improving unspecialized students’ quickness of running for a distance of one hundred meters at Hong Duc University.
Phan Minh Tuấn: Một số giải pháp nâng cao chất lượng chính trị cán bộ đại đội học viên ở Trường Sĩ quan chính trị - Measures to improve the political quality of company officers, students in the Political Officer School.
Bùi Công Nhưỡng: Bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên – giải pháp hiệu quả nâng cao chất lượng giảng dạy tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng - An ninh Thanh Hóa - Fostering and improving the quality of teaching staff - effective solutions for improving the teaching quality in Thanh Hoa Centre for National defense and Security Education.
Nguyễn Văn Hiệp: Quản lý hoạt động đào tạo, huấn luyện ở Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và đào tạo, huấn luyện phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ trong giai đoạn hiện nay – Management of training, coaching in the center for applied research and training of fire prevention, fighting, rescuing, salvaging in the current period.
Nguyễn Thị Lý: Nội dung quản lí hoạt động học tập của học viên đại học hệ Quân sự ở Học viện Quân Y – The content of managing students learning activities in the branch of military university of Military Medical Academy.
Lưu Tiểu Phi: Một vài nét về cách nuôi dạy con truyền thống từ 0-6 tuổi của người mẹ Việt – Some features of Vietnamese mothers’ traditional educational measures for children 0-6 years.
Ninh Thị Thùy Dương – Mai Minh Hiếu: Một số kỹ năng rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên Cao đẳng Mầm non trong đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở Trường Đại học Bạc Liêu - Skills of pedagogical practice training for students following the credit system of college for preschool education.
Phạm Thị Thanh Thủy: Quản lý hoạt động đoàn thanh niên trong trường THPT theo hướng hình thành phẩm chất và năng lực học sinh - Management of Youth Union’ activities in high school towards the formation of student’s quality and the development of their competency.
Dương Thị Thu Hằng: Vai trò của giảng viên đối với vấn đề tự học môn Tâm lý của học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân I - The teacher’ role in students’ Psychology self - study in The People Police College 1.
Nguyễn Thị Kim Ánh: Giải pháp quản lý cơ sở vật chất giáo dục ở các trường mầm non quận Ba Đình, TP. Hà Nội - Solutions for the managerment of educational facilities at the preschools located in Ba Dinh district, Hanoi.
Lâm Thị Yên: Một số giải pháp giáo dục học sinh, sinh viên về chủ quyền Hoàng Sa, Trường Sa ở Trường Cao đẳng Công nghiệp Thái Nguyên hiện nay - Solutions to educating about sovereignty over Hoang Sa, Truong Sa for students of Thai Nguyen Industrial College today.

Sửa lần cuối vào

Bình luận

Tin mới cùng mục

Để lại một bình luận

Điện thoại liên hệ: 024 62946516

Đọc nhiều

Yên Bái: Tuyển dụng hàng loạt giáo viên mầm non

Yên Bái: Tuyển dụng hàng loạ...

(GD&XH) - Ngày 23/8/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Phạm Th...

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ: Tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường…

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào ...

Năm học 2017-2018, quy mô trường lớp và học sinh trên địa bàn tỉ...

Tỉnh Phú Thọ: Sẽ tuyển mới trên 300 chỉ tiêu biên chế giáo viên trong năm 2019.

Tỉnh Phú Thọ: Sẽ tuyển mới t...

Vừa qua trên trang điện tử Giaoducvaxhoi.vn đăng tải bài: “Huyện...

Hiệu trưởng cùng giáo viên bị bắt trên sới bạc

Hiệu trưởng cùng giáo viên b...

Hiệu trưởng, giáo viên trường THCS Tiên Minh (Tiên Lãng, Hải Phò...

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái: Cần chỉ đạo, làm rõ một HS Trường THPT Trần Nhật Duật hành hung nữ sinh Trường THCS thị trấn Yên Bình

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào ...

“ Em bị đánh là học sinh ngoan, học lực khá”.  Đó là lời khảng đ...