Đăng nhập

Top Panel
Trang nhấtTạp chí số mớiTạp chí Giáo dục và Xã hội số Đặc biệt tháng 5/2016

Tạp chí Giáo dục và Xã hội số Đặc biệt tháng 5/2016

Thứ hai, 30 Tháng 5 2016 07:29

bia so dac biet

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI – RESEARCH & DISCUSSION

Nguyễn Phước Tài - Nguyễn Thuận Quý: Tinh thần đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế trong tư tưởng Hồ Chí Minh – The spirit of nation and international unity of Ho Chi Minh’s Thought.
Nguyễn Thị Hương: Yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực cho học sinh các trường trung học cơ sở - Requirements of competency-based education in lower secondary schools.
Phạm Thị Hồng Nhung: Phương ngữ Nam với việc phản ánh văn hóa Nam bộ trong truyện ngắn Nguyễn Ngọc Tư – The south dialect in reflecting southern culture in Nguyen Ngoc Tu’s short stories.
Trần Hoài Nam: Chăm trong thơ Inrasara – Cham in Inrasara poetry.
Nguyễn Thị Kim Hồng: Tiểu thuyết Mặt trời vẫn mọc của Ernest Hemingway từ góc nhìn mĩ học – Ernest Hemingway’s novel: the sun also rises, from the aesthetic perspective.
Lê Việt Đoàn: Những điểm khác biệt cơ bản về cái nhìn đời sống văn hóa trong những truyện viết về nông thôn của Nguyễn Ngọc Tư và Nguyễn Thuy Thiệp – The basic differences of cultural life review in Nguyen Ngoc Tu’s and Nguyen Huy Thiep’s countryside stories.
Nguyễn Thị Quốc Minh: Từ câu hỏi trong đời sống đến câu hỏi dạy học tác phẩm văn chương – Đòn bẩy để phát triển năng lực văn học cho học sinh – From a life question to a question of liturature work teaching – a lever to students’ literature competency development.
Trịnh Thị Phú – Nguyễn Đình Định: Ứng dụng phần mềm MindManager trong quản lý nhà trường - MindManager software application in school management.
Phạm Văn Hưng: Giải phương trình và hệ phương trình vô tỉ cho học sinh trung học phổ thông với sự hỗ trợ của máy tính Casio FX - 570 ES Plus – Using Casio FX - 570 ES Plus to solve irrational equations and irrational system of equations for upper secondary school students.
Trương Mỹ An Ngọc: Một số kinh nghiệm khi dạy các bài toán phân số cho học sinh lớp 4 – Teaching experiences of (math) fraction for 4 grade students.
Lê Danh Tuyên: Bài toán quan hệ biến phân và một số ứng dụng khi chứng minh sự tồn tại nghiệm của các bài toán khác trong lý thuyết tối ưu – Variational relation problem and its application in proving the existence of roots of other problems in optimization theory.    
Hoàng Diệu Hồng: Điều kiện cần cực trị của Dubovitsky – Milyutin – Prerequisites extremes of Dubovitsky – Milyutin.
Trần Văn Bé: Vận dụng một số phương pháp dạy học tích cực vào học phần động hóa học – Applying  active teaching methods in chemical kinetics.
Nguyễn Thị Chính – Hà Thị Minh Đức: Nhận thức của sinh viên sư phạm về đặc điểm nhân cách của giáo viên – Pedagogical students’ awareness about teacher characteristics.

Nguyễn Thị Liên – Hoàng Thị Tuyết – Dương Thị Ngọc Anh: Hiệu quả sử dụng hình thức người học chữa bài cho người học khi dạy kỹ năng viết đoạn cho sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh – The effectiveness of using peer correction in teaching paragraph writing for English major students.
Lại Thị Hà: Một số giải pháp nâng cao chất lượng tiết học Hát ở trường tiểu học – Some measures to enhance the quality of singing lessons at primary schools.
Nguyễn Mạnh Dũng: Phòng chống tấn công: Social engineering – cơ chế và biện pháp đối phó trong bảo mật thông tin – Prevention from attacking of social engineering – opposition mechanism and method in information security.
Phạm Thị Nguyệt Nga: Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học – Life skills education for primary school Students.
Trần Mạnh Trung – Nguyễn Thị Việt: Sự khác biệt giữa dạy tiếng Anh chuyên ngành với dạy chuyên ngành bằng tiếng Anh và nhận thức của người dạy và người học tiếng Anh chuyên ngành – The differences between instructing professions in English and teaching English for professions and teachers and learners’ awareness of English for professions.
Vũ Thị Hương: Mối quan hệ giữa thời gian học ngoài giờ và thành tích thi Pisa 2012 của học sinh Việt Nam – The relationship between of out - of - school lessons and Pisa 2012 performance of Vietnamese students.
Nguyễn Quỳnh Trang: Một số biện pháp khắc phục nhầm lẫn khi sử dụng từ vựng tiếng Anh cho sinh viên – Some solutions for confusion when using English vocabulary
Huỳnh Mỹ Linh: Sử dụng trò chơi học tập để dạy học nghi thức lời nói cho học sinh lớp 2-3 – Game based learning in teaching speech ritual for students in 2- 3 Grades
Nông Thị Huyên - Bùi Khánh Ly: Biện pháp giáo dục kĩ năng hoạt động nhóm cho trẻ 5-6 tuổi trong hoạt động vui chơi ở trường mầm non – Measures for group activity skills education for the children 5-6 years old in activities at nursery schools.
Trần Thị Thanh Huyền – Nguyễn Thị Khánh Ly: Chính sách đạo tạo nghề và giáo dục nghề nghiệp đối với lao động nữ hiện nay – Policy on vocational training and education for female labor force.
Nguyễn Văn Dũng: Một số giải pháp cơ bản đối với tội xâm phạm sở hữu có tính chất chiếm đoạt tài sản trên địa bàn các tỉnh miền núi phía Bắc trong những năm gần đây - Basic solutions for offenses against property by appropriation in the northern mountain provinces in the last few years.
Đoàn Nguyệt Linh: Vận dụng dạy học nêu vấn đề vào phát triển năng lực tự học cho học sinh trong dạy học Lịch sử ở trường THPT – Problem – solving application for improving students’ self - study competency in History at upper secondary schools.
Nguyễn Đình Định: Ứng dụng Matroid  chuyển cho bài toán lập trình – Transversal Matroid application to scheduling problem.
Nguyễn Như Chính: Điểm luận một số lý thuyết trong tâm lý học về định kiến xã hội – A review of psychological theories of social prejudice.
Trịnh Huỳnh An: Đặc sắc truyện ngắn Trang Thế Hy nhìn từ góc độ thi pháp ngôn từ - The features of Trang The Hy’s short stories from poetic language perspective.
Nguyễn Hòa Bình: Văn hóa cầm quyền của một Đảng cầm quyền ở nước ta theo di chúc Hồ Chí Minh - Power holding Culture of one party in power in our country based on Ho Chi Minh’s testamentary.
Nguyễn Thị Bội Châu: Nâng cao hiệu quả giám sát của Hội đồng nhân dân trong bối cảnh hiện nay – Improving the supervision quality of People’s Council in the current background.
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt – Đinh Thị Lương: Một số biện pháp rèn luyện kĩ năng vận động tinh cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi thông qua hoạt động góc ở trường mầm non– Some measures for training fine motor skills for children at the age of 5-6 through corner activity in nursery schools.
Lương Hoàng Hên: Cơ sở lý luận về quản lý hoạt động giảng dạy các môn khoa học cơ bản ở trường đại học – Theoretical foundation of teaching activity management for basic scientific courses at a university.
Nguyễn Mạnh Dũng: Phát hiện giả mạo xác thực và một số giải pháp bảo mật cho account Gmail – Discovering fake certificate and some security solutions for account Gmail.
Vũ Thị Phương Thảo: Vai trò của E-learning trong phát triển chuyên môn của giáo viên ở các trung tâm giáo dục thường xuyên – The role of E-learning in teachers’ professional development in Centers for Continuing education.

THỰC TIỄN GIÁO DỤC - EDUCATION FACTS

Đỗ Duy Tuấn: Ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học ở các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp – IT application in the innovation of teaching methods of universities, colleges, vocational schools.
Vũ Thị Thùy Linh: Nghiên cứu các phương pháp dạy học nhằm nâng cao hiệu quả học tập môn Thể dục cho học sinh các trường THPT quận Kiến An – TP. Hải Phòng – Study of teaching methods aims to improve the efficiency of physical education for upper secondary students at Kien An district - Hai Phong city.
Đào Thị Duy Duyên – Lê Minh Huân: Một số đề xuất nhằm phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề cho sinh viên sư phạm khi đi thực tập đợt hai – Proposals for developing pedagogical students’ problem - solving skills in the second phase of the practice.
Giang Quỳnh Hương: Phát triển tư duy biện chứng cho sinh viên dân tộc thiểu số các trường đại học, cao đẳng khu vực Tây Bắc hiện nay – Dialectical thinking development for ethnic minority students of universities, colleges in northwest region.
Đỗ Duy Tuấn: Một số ứng dụng công nghệ thông tin được áp dụng trong giảng dạy cho học viên ở Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân I – Some IT applications in education at People’s Police College I.
Huỳnh Xuân Phát: Đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở Khoa Sư phạm Trường Đại học Bạc Liêu – thực trạng và giải pháp – Credit based training at the Pedagogical Faculty of Bac Lieu university - reality and solutions.
Đinh Thế Thanh Tú: Giáo dục đạo đức cho sinh viên Trường Đại học Tây Bắc thông qua cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” – Moral education for students Northwestern University through the campaign "Study and follow the moral example of Ho Chi Minh".
Quách Văn Tuấn: Định hướng và biện pháp quản lí quá trình đào tạo ở Đại học Phòng cháy, chữa cháy đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục – Orientation and  management methods of training process in University of fire-fighting and prevention to meet the requirements of education innovation.
Nguyễn Lê Vân Dung: Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trung tâm học tập cộng đồng tỉnh Đồng Nai - Solutions for developing management staff in Community Learning Centre in Dong Nai province.
Đỗ Duy Tuấn: Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học tích cực môn Tin học ở Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân I – Apply Information technology in active teaching of Computer Science subject at People’s Police College I.
Phạm Văn Đàn – Hoàng Sỹ Trung: Một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả đào tạo của Khoa Giáo dục thể chất Trường Đại học Hồng Đức – Some factors affecting the effectiveness of training  of  the faculty of physical education at Hong Duc university.
Nguyễn Hữu Lượng: Nâng cao hiệu quả sử dụng công nghệ thông tin trong đào tạo theo tín chỉ ở các trường Công an nhân dân – Improving the efficiency of IT applycation in credit - based training of Schools for People’s police.
Đinh Thế Thanh Tú: Đưa văn hóa truyền thống vào học đường ở các tỉnh Tây Bắc – vấn đề cấp thiết hiện nay – Bringing traditional culture into schools in the Northwestern Provinces - the current urgent problem.
Hoàng Thị Ngọc Mai: Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ giảng viên Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân I – To improve IT application competency for the teachers’ teaching activities at People’s Police College I.
Phạm Thị Gấm – Phạm Thu Hiền: Khả năng sử dụng nghệ thuật trang trí của sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học Trường Đại học Hoa Lư – The ability to use decorative arts of primary education students in Hoa Lu University.
Đặng Thị Kim Anh: Sử dụng tình huống trong dạy học môn Pháp luật ở Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Tây – Using situations in teaching Law at Ha Tay Teacher Training College.
Lê Thị Thanh Hương: Sử dụng sách “Active listening 01” để dạy các kỹ năng nghe hiểu học thuật cho sinh viên chuyên tiếng Anh Trường Đại học Hồng Đức –Utilising the book “Active Listening 01” in order to teach academic listening comprehension skills to English - Major Students at Hong Duc University.
Trần Vĩnh Hà: Yêu cầu quản lí bồi dưỡng kĩ năng xã hội cho đoàn viên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh – Managerial requirements of social skills training for union members in  Ho Chi Minh City.
Nguyễn Thị Đan Sâm: Sử dụng trò chơi “Ecouter et ecrire un dictée” để phát triển các kỹ năng ngôn ngữ tiếng Pháp cho sinh viên không chuyên Trường Đại học Hồng Đức – Using the game “Ecouter et ecrire un dictée”  (Listen and write down a dictation)  to develop French skills for Non - Major students at Hong Duc University.
Ngô Thị Hương: Thực trạng sinh hoạt văn hóa tín ngưỡng của người Nùng ở Thái Nguyên hiện nay –The reality of religious and cultural activities of the Nung in Thai Nguyen.
Nguyễn Thị Hồng Hiếu: Một số giải pháp bảo tồn các di tích văn hóa Chăm ở tỉnh Bình Thuận hiện nay - Some solutions to preserve Cham cultural relics in Binh Thuan Province today.
Dương Thanh Khang: Phát triển hạ tầng giao thông phục vụ phát triển du lịch ở tỉnh Kiên Giang –Development of transport infrastructure served for tourism development in Kien Giang Province.
Hoàng Thu Thảo: Một số kết quả giáo dục đạo đức cho trẻ em trong gia đình nông dân ở Ninh Bình hiện nay – Some achievements of ethnics and moral education for children in  famer family in Ninh Binh.
Nguyễn Thị Hồng Loan: Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên mầm non thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang đáp ứng yêu cầu chuẩn nghề nghiệp –Enhancing the quality of pre-school teaching staff in Chau Doc city, An Giang province to meet to the  professional standards.
Hoàng Hiệp: Nâng cao chất lượng hoạt động ngoại khóa môn Giáo dục thể chất Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân I – To improve the quality of extracurricular activities of physical education in People’ Police College I.
Nguyễn Văn Thái: Xây dựng đội ngũ giảng viên khoa học xã hội và nhân văn ở các nhà trường sĩ quan quân đội – Teacher development in faculty of Social Sciences and Humanities at the military officer training schools
Nguyễn Hữu Lượng: Nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo ở Học viện Chính trị Công an nhân dân – Improving the quality of IT application in education and training of Political Academy for People’s Police
Dương Thái Bình: Thực trạng thể lực chung của sinh viên Trường Đại học Hồng Đức – General situation of students’ physical condition at Hong Duc university.
Trần Văn Bình – Bá Minh Tú: Dạy tiếng Anh chuyên ngành cho sinh viên hệ không chuyên tại Học viện An ninh nhân dân – Một số đề xuất – ESP (English for Specific Purposes) teaching for non-English major students at the People’s Security Academy and several recommendations.
Trần Anh Kiên: Nâng cao chất lượng dạy học các môn khoa học xã hội và nhân văn ở các trường đại học quân sự hiện nay – Improving the quality of teaching Social Sciences and Humanities courses at Military Universities today.
Trịnh Việt Dũng: Một số bài tập lựa chọn nhằm nâng cao chất lượng học tập môn Cầu lông cho sinh viên không chuyên Trường Đại học Hồng Đức – Several selected exercises to improve the quality of learning of Badminton for non-major students at Hong Duc University.
Trần Xuân Kiên – Nông Thị Thu Huyền - Lê Việt Anh: Kinh nghiệm xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong tại Đại học Thái Nguyên – Experience in building internal quality assurance system in Thai Nguyen University.
Phạm Thị Thái Hà – Phạm Minh Nguyệt: Một số thủ thuật dạy ngoại ngữ lớp đông người - Techniques of foreign language teaching in big classes.
Trịnh Viết Thuân: Đổi mới phương pháp dạy học môn Giáo dục Quốc phòng an ninh theo định hướng phát triển năng lực người học tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng an ninh Thanh Hóa – Innovating teaching methods of national defense – security education towards learner competency development in Thanh Hoa national defense –security education Center.
Nguyễn Ngọc Cường: Rèn luyện phong cách nêu gương của đội ngũ cán bộ quản lý học viên ở các nhà trường quân đội hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh – Training on how to be an example for learner management staff based on Ho Chi Minh’s thought in military schools today.
Nguyễn Thị Bích Thảo – Nguyễn Hoàng Xuân Huy: Xây dựng cẩm nang tuyên truyền nhằm khắc phục bạo lực học đường cho học sinh trung học sơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh – Building a propaganda handbook of overcoming school violence for lower secondary students in Ho Chi Minh City.
Lê Duy Toán: Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy môn Giáo dục Quốc phòng an ninh tại Trung tâm Giáo dục Quốc phòng an ninh Thanh Hóa – IT applications in national defense - security education in Thanh Hoa centre for National defense – security education.
Đào Thị Thu Hường: Lợi ích của sử dụng trò chơi ngôn ngữ trong dạy và học tiếng Anh – The benefits of using language games in teaching and learning English.
Lê Thị Trang: Một số phương pháp dạy đọc hiểu môn Tiếng Anh cho học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân I – Some methods of English reading teaching for People’s police college I students.
Cấn Thị Thu Hà: Một số biện pháp nâng cao kỹ năng nói tiếng Anh cho học viên Trường Sỹ quan lục quân I – Some solutions to improve learners’ English speaking skill of the infantry officer training college I.
Nguyễn Mạnh Dũng: Một số giải pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học ở Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân I – Some solutions to improve IT application to the teaching at People’s Police College I.
Đặng Thị Nguyệt: Sử dung Video trong dạy ngữ pháp tiếng Anh cho sinh viên không chuyên ngữ Trường Đại học Hồng Đức – The use of Video in grammar teaching for non – major English student at Hong Duc University.
Nguyễn Thị Uyên: Ứng dụng trò chơi ngôn ngữ trong dạy học ngoại ngữ cho học viên ở Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân I – Language game application in foreign language teaching at People’s Police College I.
Phạm Thu Hà: Một số biện pháp nâng cao kỹ năng nói tiếng Anh cho sinh viên Trường Cao đẳng Cảnh sát Nhân dân I - Some measures to improve speaking skill for students at People’s Police College I.
Phạm Thanh Tâm: Công tác dân vận góp phần quan trọng xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Cà mau – Public relations contributing to the new rural construction in Ca Mau province.
Nguyễn Thị Mai Thu: Quản lý của hiệu trưởng với việc đổi mới phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tích cực nhận thức của học sinh – The principal’s management of teaching method innovation for students’ active self-concept improvement
Nguyễn Quang Đông: Phát huy tích tích cực, chủ động trong tự học tập, bồi dưỡng năng lực công tác kiểm tra, giám sát của bí thư chi bộ đại đội học viên ở Đảng bộ Trường Sĩ quan lục quân I – Promoting the activeness and positive properties in self-study, training of inspection and supervision competencies of a cell secretary of learner company in the Party organization of Ground forces School I.
Nguyễn Thị Hải Ninh: Phát triển nuôi trồng thủy sản ở tỉnh Quảng Ninh hiện nay – Developing the aquaculture in Quang Ninh province today.

Bình luận

Tin mới cùng mục

Để lại một bình luận

Điện thoại liên hệ: 024 62946516

Đọc nhiều

Yên Bái: Tuyển dụng hàng loạt giáo viên mầm non

Yên Bái: Tuyển dụng hàng loạ...

(GD&XH) - Ngày 23/8/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Phạm Th...

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ: Tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường…

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào ...

Năm học 2017-2018, quy mô trường lớp và học sinh trên địa bàn tỉ...

Tỉnh Phú Thọ: Sẽ tuyển mới trên 300 chỉ tiêu biên chế giáo viên trong năm 2019.

Tỉnh Phú Thọ: Sẽ tuyển mới t...

Vừa qua trên trang điện tử Giaoducvaxhoi.vn đăng tải bài: “Huyện...

Hiệu trưởng cùng giáo viên bị bắt trên sới bạc

Hiệu trưởng cùng giáo viên b...

Hiệu trưởng, giáo viên trường THCS Tiên Minh (Tiên Lãng, Hải Phò...

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái: Cần chỉ đạo, làm rõ một HS Trường THPT Trần Nhật Duật hành hung nữ sinh Trường THCS thị trấn Yên Bình

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào ...

“ Em bị đánh là học sinh ngoan, học lực khá”.  Đó là lời khảng đ...