Đăng nhập

Top Panel
Trang nhấtTạp chí số mớiTạp chí Giáo dục và Xã hội Số tháng 02/2018

Tạp chí Giáo dục và Xã hội Số tháng 02/2018

Thứ ba, 20 Tháng 3 2018 02:08

Bia thang 2

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI – RESEARCH & DISCUSSION


Hoàng Thanh Thuý: Xây dựng quy trình rèn luyện kỹ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên Khoa Tâm lí – Giáo dục Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - Building a process of training the skill of lesson plan according to the competence based approach for the students in the Faculty of Psychology - Education at Hanoi National University of Education.
Trần Hữu Phong: Hướng tạo lập bài tập kiến tạo năng lực đọc văn trong dạy học Đọc hiểu văn bản cho học sinh trung học phổ thông – The direction of constructing the competence based assignments in teaching reading comprehension for high school students.
Nguyễn Thị Hài: Phương pháp dạy Tiếng Việt như ngôn ngữ thứ hai được triển khai trong trường tiểu học ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi – The method of teaching Vietnamese as a second language applied in primary schools in ethnic minority and mountainous areas.
Nguyễn Thanh Hưng - Nguyễn Thị Tuyết: Một số giải pháp xây dựng văn hóa nhà trường tiểu học - Some measures of building cultures in primary schools.
Phạm Thị Huyền - Triệu Phương Quỳnh: Một số biện pháp giúp sinh viên Khoa Giáo dục tiểu học dạy tốt phân môn Lịch sử ở tiểu học – Some measures to help students in the faculty of primary education teach History subject better in primary schools.
Đinh Thị Ngàn Thương: Quy trình thiết kế và sử dụng hồ sơ học tập trong giảng dạy học phần Lí luận và Phương pháp dạy học Toán ở tiểu học – The process of designing and using portfolios in teaching the module of theory and methodology of teaching Math in primary schools.
Lê Thị Minh Thi: Sử dụng hình ảnh hiển vi trong thiết kế tình huống dạy học qua học phần Hình thái – giải phẫu học thực vật ở cao đẳng, đại học – Using microscope images in designing scenario based teaching through plant anatomy module in colleges and universities.
Phạm Thị Ngọc Thúy: Sự chuyển biến trong phương pháp giảng dạy Tiếng Anh - The changes in method of teaching English language.
Nguyễn Trọng Lăng: Vai trò hành vi ủng hội xã hội của giới trẻ - The role of social support behavior of the youth.
Ngô Thị Vân Anh: Quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 về biện pháp cưỡng chế - The regulations on forcible measures in the criminal procedure code 2015.
Nguyễn Thị Hoài Thương: Nâng cao hiệu quả áp dụng án lệ để giải quyết các tranh chấp trong kinh doanh, thương mại tại Tòa án ở Việt Nam – Enhancing the efficiency of applying case law to resolve business and commerce disputes in courts in Vietnam.
Nguyễn Chí Đông: Vai trò của công tác giáo dục ý thức pháp luật cho sinh viên trong giai đoạn hiện nay – The role of educating legal awareness for students in current period.
Vũ Thị Ngọc Minh: Kĩ năng hợp tác của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi – Co-operative skills of children from 5-6 years old.


THỨC TIỄN GIÁO DỤC - EDUCATION FACTS


Nguyễn Văn Đệ - Nguyễn Tùng Lâm: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục ở các trường tiểu học huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang – Enhancing the quality of education managerial staffs in primary schools in Phu Quoc district, Kien Giang province.
Phan Minh Tiến – Huỳnh Văn Hoạch: Biện pháp quản lý thiết bị dạy học ở các trường trung học cơ sở huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ – Some measures to manage teaching equipment at secondary schools in Co Do District, Can Tho City.
Dương Quang Ngọc: Thực trạng quản lý kế hoạch giáo dục nhà trường ở trung học cơ sở hiện nay – The current situation of managing school education plan in secondary schools.
Nguyễn Đức Ca - Chu Hữu Dân - Vũ Huy Trường: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hàng hải ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu Luật Giáo dục nghề nghiệp và hội nhập quốc tế - Improving the quality of Vietnam’s maritime human resources to meet the requirements of the Law on Vocational Education and international integration.
Trần Thị Vân: Rèn luyện kỹ năng sư phạm trong dạy học phần “Phương pháp cho trẻ khám phá môi trường xung quanh” cho sinh viên Ngành Giáo dục mầm non – Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa – Training pedagogical skills in teaching the module “children’s methods of discovering the surrounding environment” to students of preschool at Thanh Hoa University of Culture, Sports and Tourism
Chu Bích Thảo - Hứa Thị Khuyên: Khai thác và sử dụng Video trong giảng dạy học phần “Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam” cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn – Utilizing and using video in teaching the Revolutionary Line of Vietnamese Communist Party for students at Lang Son College of Education.
Trần Thị Tuyết Mai - Ngô Thị Thanh Tâm - Bùi Thị Là: Tranh luận trong dạy nói Tiếng Anh cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Argument in teaching English speaking for student at the Vietnam National University of Agriculture.


GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI - OVERSEAS EDUCATION


Võ Thanh Hà: Chương trình giáo dục ở New Zealand và bài học triển khai tại các trường tiểu học - New Zealand Curriculum and lessons in implementing in primary schools.
Đinh Văn Liêm: Tổ chức của Hội đồng địa phương một số nước ở khu vực Đông Á – The organization of local council in some nation in the East Asia.

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI – RESEARCH
 & DISCUSSION
Hoàng Thanh Thuý: Xây dựng quy trình rèn luyện kỹ năng thiết kế bài học theo tiếp cận năng lực cho sinh viên Khoa Tâm lí – Giáo dục Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - Building a process of training the skill of lesson plan according to the competence based approach for the students in the Faculty of Psychology - Education at Hanoi National University of Education.
Trần Hữu Phong: Hướng tạo lập bài tập kiến tạo năng lực đọc văn trong dạy học Đọc hiểu văn bản cho học sinh trung học phổ thông – The direction of constructing the competence based assignments in teaching reading comprehension for high school students.
Nguyễn Thị Hài: Phương pháp dạy Tiếng Việt như ngôn ngữ thứ hai được triển khai trong trường tiểu học ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi – The method of teaching Vietnamese as a second language applied in primary schools in ethnic minority and mountainous areas.
Nguyễn Thanh Hưng - Nguyễn Thị Tuyết: Một số giải pháp xây dựng văn hóa nhà trường tiểu học - Some measures of building cultures in primary schools.
Phạm Thị Huyền - Triệu Phương Quỳnh: Một số biện pháp giúp sinh viên Khoa Giáo dục tiểu học dạy tốt phân môn Lịch sử ở tiểu học – Some measures to help students in the faculty of primary education teach History subject better in primary schools.  
Đinh Thị Ngàn Thương: Quy trình thiết kế và sử dụng hồ sơ học tập trong giảng dạy học phần Lí luận và Phương pháp dạy học Toán ở tiểu học – The process of designing and using portfolios in teaching the module of theory and methodology of teaching Math in primary schools.
Lê Thị Minh Thi: Sử dụng hình ảnh hiển vi trong thiết kế tình huống dạy học qua học phần Hình thái – giải phẫu học thực vật ở cao đẳng, đại học – Using microscope images in designing scenario based teaching through plant anatomy module in colleges and universities.
Phạm Thị Ngọc Thúy: Sự chuyển biến trong phương pháp giảng dạy Tiếng Anh - The changes in method of teaching English language.
Nguyễn Trọng Lăng: Vai trò hành vi ủng hội xã hội của giới trẻ - The role of social support behavior of the youth.
Ngô Thị Vân Anh: Quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 về biện pháp cưỡng chế - The regulations on forcible measures in the criminal procedure code 2015.
Nguyễn Thị Hoài Thương: Nâng cao hiệu quả áp dụng án lệ để giải quyết các tranh chấp trong kinh doanh, thương mại tại Tòa án ở Việt Nam – Enhancing the efficiency of applying case law to resolve business and commerce disputes in courts in Vietnam.
Nguyễn Chí Đông: Vai trò của công tác giáo dục ý thức pháp luật cho sinh viên trong giai đoạn hiện nay – The role of educating legal awareness for students in current period.
Vũ Thị Ngọc Minh: Kĩ năng hợp tác của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi – Co-operative skills of children from 5-6 years old.
THỨC TIỄN GIÁO DỤC - EDUCATION FACTS
Nguyễn Văn Đệ - Nguyễn Tùng Lâm: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục ở các trường tiểu học huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang – Enhancing the quality of education managerial staffs in primary schools in Phu Quoc district, Kien Giang province.
Phan Minh Tiến – Huỳnh Văn Hoạch: Biện pháp quản lý thiết bị dạy học ở các trường trung học cơ sở huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ – Some measures to manage teaching equipment at secondary schools in Co Do District, Can Tho City.
Dương Quang Ngọc: Thực trạng quản lý kế hoạch giáo dục nhà trường ở trung học cơ sở hiện nay – The current situation of managing school education plan in secondary schools. 
Nguyễn Đức Ca - Chu Hữu Dân - Vũ Huy Trường: Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực hàng hải ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu Luật Giáo dục nghề nghiệp và hội nhập quốc tế - Improving the quality of Vietnam’s maritime human resources to meet the requirements of the Law on Vocational Education and international integration.
Trần Thị Vân: Rèn luyện kỹ năng sư phạm trong dạy học phần “Phương pháp cho trẻ khám phá môi trường xung quanh” cho sinh viên Ngành Giáo dục mầm non – Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa – Training pedagogical skills in teaching the module “children’s methods of discovering the surrounding environment” to students of preschool at Thanh Hoa University of Culture, Sports and Tourism               
Chu Bích Thảo - Hứa Thị Khuyên: Khai thác và sử dụng Video trong giảng dạy học phần “Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam” cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm Lạng Sơn – Utilizing and using video in teaching the Revolutionary Line of Vietnamese Communist Party for students at Lang Son College of Education.
Trần Thị Tuyết Mai - Ngô Thị Thanh Tâm - Bùi Thị Là: Tranh luận trong dạy nói Tiếng Anh cho sinh viên Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Argument in teaching English speaking for student at the Vietnam National University of Agriculture.
GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI - OVERSEAS EDUCATION
Võ Thanh Hà: Chương trình giáo dục ở New Zealand và bài học triển khai tại các trường tiểu học - New Zealand Curriculum and lessons in implementing in primary schools.
Đinh Văn Liêm: Tổ chức của Hội đồng địa phương một số nước ở khu vực Đông Á – The organization of local council in some nation in the East Asia.

 

Bình luận

Tin mới cùng mục

Để lại một bình luận

Điện thoại liên hệ: 024 62946516

Đọc nhiều

Yên Bái: Tuyển dụng hàng loạt giáo viên mầm non

Yên Bái: Tuyển dụng hàng loạ...

(GD&XH) - Ngày 23/8/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Phạm Th...

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ: Tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường…

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào ...

Năm học 2017-2018, quy mô trường lớp và học sinh trên địa bàn tỉ...

Tỉnh Phú Thọ: Sẽ tuyển mới trên 300 chỉ tiêu biên chế giáo viên trong năm 2019.

Tỉnh Phú Thọ: Sẽ tuyển mới t...

Vừa qua trên trang điện tử Giaoducvaxhoi.vn đăng tải bài: “Huyện...

Hiệu trưởng cùng giáo viên bị bắt trên sới bạc

Hiệu trưởng cùng giáo viên b...

Hiệu trưởng, giáo viên trường THCS Tiên Minh (Tiên Lãng, Hải Phò...

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái: Cần chỉ đạo, làm rõ một HS Trường THPT Trần Nhật Duật hành hung nữ sinh Trường THCS thị trấn Yên Bình

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào ...

“ Em bị đánh là học sinh ngoan, học lực khá”.  Đó là lời khảng đ...