Đăng nhập

Top Panel
Trang nhấtTạp chí số mớiTạp chí Giáo dục và Xã hội số tháng 1/2020

Tạp chí Giáo dục và Xã hội số tháng 1/2020

Thứ sáu, 07 Tháng 2 2020 03:54

Thang 1

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI – RESEARCH & DISCUSSION


Lê Thị Ái Nhân: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quản lý nhà nước trong đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay - Applying Ho Chi Minh’s thought on state management into modernizing the political system in Vietnam.
Nguyễn Đắc Xuân: “...Tôi cho cụ Đoàn Đình Duyệt “Mắc lỗi”, đây là một di sản tinh thần vô giá của vị Đại thần triều Nguyễn để lại cho con cháu...” - The Nguyen Dac Xuan historical researcher: “…I leave Doan Dinh Duyet to make a guilty, this is a unique spiritual heritage of the Nguyen Dynasty leaving to offspring…”
Nguyễn Hồng Quý: Biện chứng giữa đổi mới và phát triển ở nước ta hiện nay - Dialectical between innovation and development in Vietnam today.
Hà Văn Tú - Cao Thị Châu Thủy: Phối hợp các lực lượng giáo dục trong tổ chức thực hiện hoạt động trải nghiệm theo Chương trình giáo dục phổ thông mới - Collaborating educational stakeholders in implementing experience activities under the new general education curriculum.
Bùi Nguyễn Bích Thy: Biên soạn và sử dụng ngữ liệu dạy học đọc cho học sinh lớp 1 đáp ứng định hướng giáo dục môi trường vì sự phát triển bền vững - Make and use reading texts in teaching students at the 1st grade to meet the environmental education orientation for sustainable development.
Bùi Thùy Liên - Phùng Thị Thanh Hương - Phạm Thị Hương Thảo: Thiết kế hoạt động dạy học nhằm phát triển năng lực cho học sinh qua chủ đề “Máu và hệ tuần hoàn” (Khoa học tự nhiên 8) - Designing teaching activities to develop the students’ capacity through theme “Blood and circulatory” (Natural sciences 8).
Nguyễn Huyền Nhung: Ảnh hưởng từ cảm xúc âm tính đến các mối quan hệ của học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Thành phố Hà Nội - The impact of negative emotions on the relationships of secondary school students.
Nguyễn Thị Thu: Giáo dục thẩm mỹ cho học sinh tiểu học thông qua môn Âm nhạc góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - Aesthetic education for primary school students through music subject contributes to improving the quality of education.
Doãn Hoàng Mai: Khảo sát cảm nhận của sinh viên Đại học Hà Nội đối với sử dụng công nghệ trong dạy học Tiếng Anh chuyên ngành - An investigation into the perception of Hanoi University (HaNU) students on using information technology in teaching English for specific purposes (ESP).
Tạ Thị Thu Đông: Các quyền con người cơ bản trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo - Basic human rights in the field of education and training
Nguyễn Văn Đông: Cơ sở để nhà nước thu hồi đất nông nghiệp nhằm phát triển kinh tế - xã hội - Foundation for the state recovering agricultural land In order to develop socio-economic development.
Nguyễn Thị Bình - Doãn Hồng Nhung: Pháp luật về phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt - The Law on classification, collection, transportation and disposal of domestic waste.
Lê Thanh: Tác động của kinh tế thị trường đến phẩm chất và năng lực của đội ngũ cán bộ Quân y trong quân đội hiện nay - The impacts of market economy on the quality and capacity of military medical officers in military today.
Ngô Quang Duy: Giải pháp bảo vệ môi trường trong các khu chung cư tại Thành phố Hà Nội - The solutions to protect the environment in condominiums in Hanoi City.
Trần Văn Miều - Nguyễn Tuấn Anh: Vận dụng một số lý thuyết vào nghiên cứu động cơ di cư của thanh niên nông thôn - The application of some theories into researching motivation of migration among the rural youth.
Phạm Thái Huynh: Nội dung biến đổi mối quan hệ cơ bản trong gia đình ở Việt Nam hiện nay - The contents of changing basic relationships in Vietnamese family today.
Nguyễn Thị Linh Thảo: Những biến đổi trong tập quán cưới xin của người Dao Đỏ ở huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang - The changes in wedding customs of the Red Dao People in Na Hang District, Tuyen Quang Province.
Trần Thị Hường: Bước đầu tìm hiểu tên gọi cây thuốc Việt Nam - Initially learn about the name of Vietnamese medical plants


THỰC TIỄN GIÁO DỤC - EDUCATION FACTS


Đào Thị Thu Hường: Nâng cao kỹ năng nói tiếng Anh cho học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I - Improve English speaking skill for students of
People’s police college I.
Huỳnh Thị Kiều Trâm - Phùng Thái Dương: Giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học - The solutions to improve the effectiveness of teaching “experience activities” for primary school students.


NHÀ TRƯỜNG – XÃ HỘI – SCHOOLS – SOCIATY


Thái Văn Long: GS.VS. TSKH. Cao Văn Phường dấn thân vì một nền giáo dục mở (tiếp theo kỳ trước số tháng 12/2019) - Acad. Prof. D.Sc. Cao Van Phuong commits to an open education.

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI 
– RESEARCH & DISCUSSION
Lê Thị Ái Nhân: Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về quản lý nhà nước trong đổi mới hệ thống chính trị ở Việt Nam hiện nay - Applying Ho Chi Minh’s thought on state management into modernizing the political system in Vietnam.
Nguyễn Đắc Xuân: “...Tôi cho cụ Đoàn Đình Duyệt “Mắc lỗi”, đây là một di sản tinh thần vô giá của vị Đại thần triều Nguyễn để lại cho con cháu...” - The Nguyen Dac Xuan historical researcher: “…I leave Doan Dinh Duyet to make a guilty, this is a unique spiritual heritage of the Nguyen Dynasty leaving to offspring…”
Nguyễn Hồng Quý: Biện chứng giữa đổi mới và phát triển ở nước ta hiện nay - Dialectical between innovation and development in Vietnam today.
Hà Văn Tú - Cao Thị Châu Thủy: Phối hợp các lực lượng giáo dục trong tổ chức thực hiện hoạt động trải nghiệm theo Chương trình giáo dục phổ thông mới - Collaborating educational stakeholders in implementing experience activities under the new general education curriculum.
Bùi Nguyễn Bích Thy: Biên soạn và sử dụng ngữ liệu dạy học đọc cho học sinh lớp 1 đáp ứng định hướng giáo dục môi trường vì sự phát triển bền vững - Make and use reading texts in teaching students at the 1st grade to meet the environmental education orientation for sustainable development.
Bùi Thùy Liên - Phùng Thị Thanh Hương - Phạm Thị Hương Thảo: Thiết kế hoạt động dạy học nhằm phát triển năng lực cho học sinh qua chủ đề “Máu và hệ tuần hoàn” (Khoa học tự nhiên 8) - Designing teaching activities to develop the students’ capacity through theme “Blood and circulatory” (Natural sciences 8).
Nguyễn Huyền Nhung: Ảnh hưởng từ cảm xúc âm tính đến các mối quan hệ của học sinh trung học cơ sở trên địa bàn Thành phố Hà Nội - The impact of negative emotions on the relationships of secondary school students.
Nguyễn Thị Thu: Giáo dục thẩm mỹ cho học sinh tiểu học thông qua môn Âm nhạc góp phần nâng cao chất lượng giáo dục - Aesthetic education for primary school students through music subject contributes to improving the quality of education.
Doãn Hoàng Mai: Khảo sát cảm nhận của sinh viên Đại học Hà Nội đối với sử dụng công nghệ trong dạy học Tiếng Anh chuyên ngành - An investigation into the perception of Hanoi University (HaNU) students on using information technology in teaching English for specific purposes (ESP).
Tạ Thị Thu Đông: Các quyền con người cơ bản trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo - Basic human rights in the field of education and training
Nguyễn Văn Đông: Cơ sở để nhà nước thu hồi đất nông nghiệp nhằm phát triển kinh tế - xã hội - Foundation for the state recovering agricultural land 
In order to develop socio-economic development.
Nguyễn Thị Bình - Doãn Hồng Nhung: Pháp luật về phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải sinh hoạt - The Law on classification, collection, transportation and disposal of domestic waste.
Lê Thanh: Tác động của kinh tế thị trường đến phẩm chất và năng lực của đội ngũ cán bộ Quân y trong quân đội hiện nay - The impacts of market economy on the quality and capacity of military medical officers in military today.
Ngô Quang Duy: Giải pháp bảo vệ môi trường trong các khu chung cư tại Thành phố Hà Nội - The solutions to protect the environment in condominiums in Hanoi City.
Trần Văn Miều - Nguyễn Tuấn Anh: Vận dụng một số lý thuyết vào nghiên cứu động cơ di cư của thanh niên nông thôn - The application of some theories into researching motivation of migration among the rural youth.
Phạm Thái Huynh: Nội dung biến đổi mối quan hệ cơ bản trong gia đình ở Việt Nam hiện nay - The contents of changing basic relationships in Vietnamese family today.
Nguyễn Thị Linh Thảo: Những biến đổi trong tập quán cưới xin của người Dao Đỏ ở huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang - The changes in wedding customs of the Red Dao People in Na Hang District, Tuyen Quang Province. 
Trần Thị Hường: Bước đầu tìm hiểu tên gọi cây thuốc Việt Nam - Initially learn about the name of Vietnamese medical plants
THỰC TIỄN GIÁO DỤC - EDUCATION FACTS
Đào Thị Thu Hường: Nâng cao kỹ năng nói tiếng Anh cho học viên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I - Improve English speaking skill for students of 
People’s police college I.
Huỳnh Thị Kiều Trâm - Phùng Thái Dương: Giải pháp nâng cao hiệu quả giảng dạy hoạt động trải nghiệm cho học sinh tiểu học - The solutions to improve the effectiveness of teaching “experience activities” for primary school students.  
NHÀ TRƯỜNG  – XÃ HỘI – SCHOOLS – SOCIATY
Thái Văn Long: GS.VS. TSKH. Cao Văn Phường dấn thân vì một nền giáo dục mở (tiếp theo kỳ trước số tháng 12/2019) - Acad. Prof. D.Sc. Cao Van Phuong commits to an open education.

Bình luận

Tin mới cùng mục

Để lại một bình luận

Điện thoại liên hệ: 024 62946516

Đọc nhiều

Yên Bái: Tuyển dụng hàng loạt giáo viên mầm non

Yên Bái: Tuyển dụng hàng loạ...

(GD&XH) - Ngày 23/8/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Phạm Th...

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ: Tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường…

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào ...

Năm học 2017-2018, quy mô trường lớp và học sinh trên địa bàn tỉ...

Tỉnh Phú Thọ: Sẽ tuyển mới trên 300 chỉ tiêu biên chế giáo viên trong năm 2019.

Tỉnh Phú Thọ: Sẽ tuyển mới t...

Vừa qua trên trang điện tử Giaoducvaxhoi.vn đăng tải bài: “Huyện...

Hiệu trưởng cùng giáo viên bị bắt trên sới bạc

Hiệu trưởng cùng giáo viên b...

Hiệu trưởng, giáo viên trường THCS Tiên Minh (Tiên Lãng, Hải Phò...

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái: Cần chỉ đạo, làm rõ một HS Trường THPT Trần Nhật Duật hành hung nữ sinh Trường THCS thị trấn Yên Bình

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào ...

“ Em bị đánh là học sinh ngoan, học lực khá”.  Đó là lời khảng đ...