Đăng nhập

Top Panel
Trang nhấtTạp chí số mớiTạp chí Giáo dục và Xã hội số tháng 6/2019

Tạp chí Giáo dục và Xã hội số tháng 6/2019

Thứ ba, 16 Tháng 7 2019 07:10

thang 6

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI – RESEARCH & DISCUSSION


Nguyễn Hùng Cường: Hành trình sáng tạo và những điều kiện để lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tiếp thu lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin - Creative journey and conditions for the leader Nguyen Ai Quoc to learn about Marxism - Leninism theory.
Tạ Thị Thu Đông: Thành tựu và hạn chế của việc bảo đảm quyền con người trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo ở Việt Nam hiện nay - Achievements and limitations of ensuring human rights in the field of education and training in VietNam today.
Lê Thị Phượng: Thiết kế một số hoạt động học tập phát triển năng lực khoa học tự nhiên trong dạy học Sinh học ở trung học cơ sở - Designing some learning activities to develop natural science competence in teaching Biology at secondary school.
Nguyễn Thị Kim Xuân: Phát huy tính tích cực học tập của sinh viên qua cải tiến hình thức đánh giá môn học - Promoting students’ active learning in studying by modifying assessment form.
Nguyễn Minh Trí: Vai trò của giáo dục - đào tạo đối với phát triển nguồn nhân lực ở Thành phố Hồ Chí Minh - The role of education - training on human resource development in Ho Chi Minh City.
Lương Tố Lan: Động lực học của sinh viên từ phương diện lý thuyết tự quyết - Developing the abilities of exploiting exercises for mathematical students of education in pedagogical university.
Nguyễn Thông Minh: Phát triển năng lực khai thác bài toán cho sinh viên sư phạm Toán học ở Trường Đại học Sư phạm - Developing the abilities of exploiting exercises for mathematical students of education in pedagogical university.
Phan Thị Nở: Dạy học Ngữ văn theo hình thức chuyên đề - Teaching literature in form of themes.
Phạm Thị Hồng Thắm - Zhangyancheng: Nghiên cứu thực tế vận dụng bản đồ tư duy vào dạy học Tiếng Trung - Practical research on the application of thinking map on teaching Chinese.
Trần Thị Sáu: Bạo lực học đường và những vấn đề đặt ra đối với công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường - School violence and the debated issue for legal education in schools.
Phạm Thanh Hằng: Một số thay đổi quan trọng về chính sách và pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 - Some crucial changes in policies and law in the agricultural and legal aspects of Vietnam in the period of the Industrial Revolution 4.0
Nguyễn Quỳnh Anh: Tịch biên tài sản của nhà đầu tư nước ngoài theo Hiệp định Đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA) năm 2009 - Expropriation of foreign investors' assets under 2009 ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA).
Đoàn Quỳnh Thương: Một số vấn đề pháp lý về tự do di chuyển thể nhân trong ASEAN và vai trò đối với quá trình xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) - Some legal issues in free movement of persons in ASEAN and the role in the development of AEC.
Nguyễn Thùy Dương: Nhìn lại quá trình Việt Nam trở thành thành viên của Hiệp hội các quốc gia ở Đông Nam Á (ASEAN) - Từ căng thẳng, đối đầu tiến tới hòa bình, hữu nghị, hợp tác - Looking back upon the Vietnam’s ASEAN accession process - from a confrontation to a close cooperation.
Tống Thị Lan Anh: Bài học đoàn kết toàn dân qua việc khai hoang lấn biển của Nguyễn Công Trứ (1778-1858): Nghiên cứu trường hợp huyện Tiền Hải, Kim Sơn - The lessons of solidarity from sea reclaim: a case study of Tien Hai district, Kim Sơn.
Mai Lan Anh: Công tác xã hội đối với trẻ em bị bạo lực ở thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình - The social work for the children being subject to violence in Dong Hoi City, Quang Bình Province.


THỰC TIỄN GIÁO DỤC - EDUCATION FACTS


Nguyễn Minh Giang: Xây dựng tài liệu hỗ trợ dạy học giáo dục tài chính cho học sinh lớp 3 tại Thành phố Hồ Chí Minh - Building document supporting finanical education for the 3rd grade students in Ho Chi Minh City.
Nguyễn Thị Thùy Giang: Khoán chất lượng giáo dục tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hải Phòng - Contracting training quality in secondary schools in Hai Phong city.
Nguyễn Thị Huyền Trang - Nguyễn Thị Huệ: Thực trạng hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung - The current situation of scientific research of students at Vietnam - Hungary Industrial University.
Phan Thị Thu Hiền: Giải pháp nâng cao chất lượng bài giảng E-Learning trong chuyên ngành Luật tại Trường Đại học Quảng Bình - The solutions for improving the quality of e-learning lessons in law at Quang Bình University.
Mai Thị Lê Hải: Dạy học tích hợp lịch sử, địa lý địa phương trong môn Lịch sử và Địa lý ở các trường tiểu học tỉnh Phú Yên - Current situation of teaching integrated local history and geography in History and Geography in Phu Yen primary schools.


NHÀ TRƯỜNG – XÃ HỘI – SCHOOLS – SOCIATY


Thái Văn Long: GS.VS. TSKH. Cao Văn Phường dấn thân vì một nền giáo dục mở - Acad. Prof. D.Sc. Cao Van Phuong commits to an open education.

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI 
– RESEARCH & DISCUSSION
Nguyễn Hùng Cường: Hành trình sáng tạo và những điều kiện để lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc tiếp  thu lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin - Creative journey and conditions for the leader Nguyen Ai Quoc to learn about Marxism - Leninism theory.
Tạ Thị Thu Đông: Thành tựu và hạn chế của việc bảo đảm quyền con người trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo ở Việt Nam hiện nay - Achievements and limitations of ensuring human rights in the field of education and training in VietNam today.
Lê Thị Phượng: Thiết kế một số hoạt động học tập phát triển năng lực khoa học tự nhiên trong dạy học Sinh học ở trung học cơ sở - Designing some learning activities to develop natural science competence in teaching Biology at secondary school.
Nguyễn Thị Kim Xuân: Phát huy tính tích cực học tập của sinh viên qua cải tiến hình thức đánh giá môn học - Promoting students’ active learning in studying by modifying assessment form.
Nguyễn Minh Trí: Vai trò của giáo dục - đào tạo đối với phát triển nguồn nhân lực ở Thành phố Hồ Chí Minh - The role of education - training on human resource development in Ho Chi Minh City.
Lương Tố Lan: Động lực học của sinh viên từ phương diện lý thuyết tự quyết - Developing the abilities of exploiting exercises for mathematical students of education in pedagogical university.
Nguyễn Thông Minh: Phát triển năng lực khai thác bài toán cho sinh viên sư phạm Toán học ở Trường Đại học Sư phạm - Developing the abilities of exploiting exercises for mathematical students of education in pedagogical university.
Phan Thị Nở: Dạy học Ngữ văn theo hình thức chuyên đề - Teaching literature in form of themes.
Phạm Thị Hồng Thắm - Zhangyancheng: Nghiên cứu thực tế vận dụng bản đồ tư duy vào dạy học Tiếng Trung - Practical research on the application of thinking map on teaching Chinese.
Trần Thị Sáu: Bạo lực học đường và những vấn đề đặt ra đối với công tác giáo dục pháp luật trong nhà trường - School violence and the debated issue for legal education in schools.
Phạm Thanh Hằng: Một số thay đổi quan trọng về chính sách và pháp luật trong lĩnh vực nông nghiệp của Việt Nam thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 - Some crucial changes in policies and law in the agricultural and legal aspects of Vietnam in the period of the Industrial Revolution 4.0
Nguyễn Quỳnh Anh: Tịch biên tài sản của nhà đầu tư nước ngoài theo Hiệp định Đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA) năm 2009 - Expropriation of foreign investors' assets under 2009 ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA).
Đoàn Quỳnh Thương: Một số vấn đề pháp lý về tự do di chuyển thể nhân trong ASEAN và vai trò đối với quá trình xây dựng Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) - Some legal issues in free movement of persons in ASEAN and the role in the development of AEC.
Nguyễn Thùy Dương: Nhìn lại quá trình Việt Nam trở thành thành viên của Hiệp hội các quốc gia ở Đông Nam Á (ASEAN) - Từ căng thẳng, đối đầu tiến tới hòa bình, hữu nghị, hợp tác - Looking back upon the Vietnam’s ASEAN accession process - from a confrontation to a close cooperation.
Tống Thị Lan Anh: Bài học đoàn kết toàn dân qua việc khai hoang lấn biển của Nguyễn Công Trứ (1778-1858): Nghiên cứu trường hợp huyện Tiền Hải, Kim Sơn - The lessons of solidarity from sea reclaim: a case study of Tien Hai district, Kim Sơn.
Mai Lan Anh: Công tác xã hội đối với trẻ em bị bạo lực ở thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình - The social work for the children being subject to violence in Dong Hoi City, Quang Bình Province.
THỰC TIỄN GIÁO DỤC - EDUCATION FACTS
Nguyễn Minh Giang: Xây dựng tài liệu hỗ trợ dạy học giáo dục tài chính cho học sinh lớp 3 tại Thành phố Hồ Chí Minh - Building document supporting finanical education for the 3rd grade students in Ho Chi Minh City.
Nguyễn Thị Thùy Giang: Khoán chất lượng giáo dục tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Hải Phòng - Contracting training quality in secondary schools in Hai Phong city. 
Nguyễn Thị Huyền Trang - Nguyễn Thị Huệ: Thực trạng hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên Trường Đại học Công nghiệp Việt - Hung - The current situation of scientific research of students at Vietnam - Hungary Industrial University.
Phan Thị Thu Hiền: Giải pháp nâng cao chất lượng bài giảng E-Learning trong chuyên ngành Luật tại Trường Đại học Quảng Bình - The solutions for improving the quality of e-learning lessons in law at Quang Bình University.
Mai Thị Lê Hải: Dạy học tích hợp lịch sử, địa lý địa phương trong môn Lịch sử và Địa lý ở các trường tiểu học tỉnh Phú Yên - Current situation of teaching integrated local history and geography in History and Geography in Phu Yen primary schools.
NHÀ TRƯỜNG  – XÃ HỘI – SCHOOLS – SOCIATY
Thái Văn Long: GS.VS. TSKH. Cao Văn Phường dấn thân vì một nền giáo dục mở - Acad. Prof. D.Sc. Cao Van Phuong commits to an open education.

Bình luận

Tin mới cùng mục

Để lại một bình luận

Điện thoại liên hệ: 024 62946516

Đọc nhiều

Yên Bái: Tuyển dụng hàng loạt giáo viên mầm non

Yên Bái: Tuyển dụng hàng loạ...

(GD&XH) - Ngày 23/8/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Phạm Th...

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ: Tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường…

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào ...

Năm học 2017-2018, quy mô trường lớp và học sinh trên địa bàn tỉ...

Tỉnh Phú Thọ: Sẽ tuyển mới trên 300 chỉ tiêu biên chế giáo viên trong năm 2019.

Tỉnh Phú Thọ: Sẽ tuyển mới t...

Vừa qua trên trang điện tử Giaoducvaxhoi.vn đăng tải bài: “Huyện...

Hiệu trưởng cùng giáo viên bị bắt trên sới bạc

Hiệu trưởng cùng giáo viên b...

Hiệu trưởng, giáo viên trường THCS Tiên Minh (Tiên Lãng, Hải Phò...

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái: Cần chỉ đạo, làm rõ một HS Trường THPT Trần Nhật Duật hành hung nữ sinh Trường THCS thị trấn Yên Bình

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào ...

“ Em bị đánh là học sinh ngoan, học lực khá”.  Đó là lời khảng đ...