Đăng nhập

Top Panel
Trang nhấtTạp chí số mớiTap chí Giáo dục và Xã hội Đặc biệt tháng 1/2017

Tap chí Giáo dục và Xã hội Đặc biệt tháng 1/2017

Thứ năm, 30 Tháng 3 2017 01:57

Bia chunh

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI – RESEARCH & DISCUSSION

 

Vũ Thị Trang: Sự sáng tạo của Hồ Chí Minh về cách mạng giải phóng dân tộc ở Việt Nam - The creation of Ho Chi Minh on Vietnamese struggle for liberation.
Nguyễn Thị Ngọc Hương: Quan điểm của Nho giáo về Chuẩn mực đạo đức gia đình và ảnh hưởng đến xây dựng gia đình ở Việt Nam hiện nay - Confucius’ idea on family values and an impact on building new families in Vietnam nowadays.
Dương Thị Thu Hương: Một số đề xuất về chuẩn đánh giá năng lực sinh viên tốt nghiệp ở các trường Đại học Sư phạm - Some suggestions for the competency assessment standards of graduating students in pedagogical universities.
Triệu Thị Hoài Thu - Phạm Thị Thùy Vân - Vũ Thị Minh Thanh: Marketing giáo dục đại học - Marketing higher education.
Phạm Thị Nguyệt Nga: Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho giáo viên mầm non ở các trường mầm non tư thục, nhóm trẻ gia đình - Educating professional ethnics for preschool teachers in private nursery schools, child family groups.
Triệu Phương Quỳnh: Phương pháp dạy Tập làm văn tả cảnh cho học sinh lớp 5 khu vực miền núi - The methods of teaching writing scenes for the 5th grade students in mountainous regions.
Đặng Ngọc Ngận: Số phận người phụ nữ trong tác phẩm Hồng Lâu Mộng - đỉnh cao tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc - The women’ fate in Dream of the Red Chamber - a peak of classic Chinese novel.
Nguyễn Thị Kim Hồng: Đặc điểm nội dung trong thơ công giáo Việt Nam hiện đại (qua năm tập “có một vườn thơ đạo”) - The characteristics of contents in Vietnam Catholic poems (Through 05 sets of “Having a gardens of Catholic poems”).
Nguyễn Thị Thu Thùy: Áp dụng cách tìm hình chiếu của một điểm trên mặt phẳng vào bài toán khoảng cách trong không gian (Hình học 11) - The application of finding the projection of a point onto the plane on the problem of spatial distance (the 11th Grade Geometry).
Nguyễn Thị Phong: Sóng nhỏ, biến đổi tích phân sóng nhỏ và xấp xỉ đa giải - Small wave, integral transforms of small wave and multi-resolution approximation.
Mai Thị Hiền: Một số kinh nghiệm của giáo viên trong dạy học giải phương trình tích cho học sinh ở trường Trung học cơ sở - Some experience of teachers in teaching the integral equations to students in secondary schools.
Đinh Thị Ngọc Minh: Đổi mới cách thức tiếp cận giảng dạy môn Toán ở các trường cao đẳng, đại học - Renovating an approach in teaching Math in colleges and universities.
Nguyễn Dương Hoàng - Nguyễn Văn Hường: Sử dụng mô hình, vật thật hỗ trợ hoạt động dạy học Toán lớp 2 - Using models, real material to support teaching activities for the 2nd grade Mathematics.
Mai Thị Hiền: Phương pháp tìm lời giải cho bài toán bằng cách lập phương trình - The methods of finding a solution to problem by setting the equation.
Nguyễn Dương Hoàng - Nguyễn Văn Nghĩa: Sử dụng phần mềm Maple hỗ trợ dạy học chủ đề Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng - Using maple software to support teaching topic of cartessian plane method.
Chu Thị Mai Hương: Phương pháp sơ đồ hóa trong dạy học Lịch sử ở trường Trung học phổ thông - The mind mapping method in teaching History at high schools.

Hoàng Linh Chi - Đào Thị Hồng: Giáo dục dân số - sức khỏe sinh sản cho học sinh Trung học phổ thông (Địa lý 12) - Educating population - reproductive health for high school students (The 12th grade Geography).
Trịnh Thành Yên - Bùi Trung Minh: Nâng cao vai trò của tổ trưởng trong hoạt động sinh hoạt chuyên môn ở trường Trung học cơ sở - Enhancing the role of leader in professional activities in secondary schools.
Nguyễn Viết Đức: Một số vấn đề về phương pháp nghiên cứu, giảng dạy các môn Khoa học Mác-Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh ở Học viện Hậu cần hiện nay - Some issues on the methods of researching and teaching the Science of Marxism- Leninism and Ho Chi Minh Ideology at the Academy of Logistics nowadays.
Đặng Thị Xuân: Sơ lược về tiếng Hán - Overview of Chinese.
Trương Cao Huyền Trang: Giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho sinh viên - đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và con người Việt Nam hiện nay - Educating the value of traditional morality for students - to meet the requirements of developing a nation and the Vietnamese nowadays.
Bùi Khánh Ly - Nông Thị Huyên: Một số trò chơi tâm vận động phát triển khả năng định hướng không gian cho trẻ 3-4 tuổi ở trường mầm non - Some psychomotor games foster the capacity of spatial orientation ability for 3-4 years old children at nursery schools.
Nguyễn Thị Ánh Nguyệt: Bước đầu sử dụng tác phẩm “Dế mèn phiêu lưu kí” của nhà văn Tô Hoài giúp trẻ mẫu giáo lớn khám phá thế giới loài vật - Initially using “De Men phieu luu ki” (Diary of a cricket) being by To Hoai assists children from 5 to 6 years old in discovering the animal world.
Nguyễn Thái Bảo: Chủ động nhận diện và đấu tranh với các luận điệu xuyên tạc về chính trị của các thế lực thù địch trên mạng Internet - Proactively identifying and combating to distorted tones about politics of the enemy force on the Internet.
Vũ Thị Ngọc: Phát triển đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở vững mạnh trong các trường đại học ngoài công lập - Developing the officials of trade union at local level strongly in non-private universities.
Phạm Văn Duy: Những nhân tố ảnh hưởng đến năng lực chỉ huy của cán bộ cấp Phân đội ở binh chủng Công binh hiện nay - The factors impact on the leading competence of officers at division level of military civil engineering.
Phạm Thị Ngọc Thúy: Hướng dẫn các chiến lược tự học ngoại ngữ cho sinh viên - Instructing Students About Language Learning Strategies.
Trần Thị Phương: Nhận xét hiện tượng vay mượn liên quan đến tiếng Hán và tiếng Việt - The comment on the phenomena of borrowing involving Chinese and Vietnamese.
Phạm Văn Tặc - Lê Nhựt Long: Bồi dưỡng kỹ năng viết tiếng Anh hướng đến chuẩn Vstep cho giáo viên phổ thông ở một số tỉnh đồng bằng sông Cửu Long- Improving the English writing skills toward VSTEP for high school teachers in some Mekong delta provinces.
Lê Thị Hồng Hà - Lê Văn Hào: Một số kỹ năng nghề nghiệp cần thiết đối với sinh viên chuyên ngành Hệ thống thông tin tại Trường Đại học Hồng Đức - Some professional skills are necessary for students in the Faculty of Information Systems at Hong Duc University.
Vũ Thanh Thủy - Hoàng Hồng Liên: Một số quy định về tạm giữ trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 - Some regulations on temporary detention in the Criminal Procedure Code 2015.
Đinh Văn Hai: Một số vấn đề về giáo dục cho những người đã hoàn thành án hình sự tái hòa nhập cộng đồng tại thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long - Some issues about education for offenders to reintegrate into the community in Vinh Long City, Vinh Long Province.
Đoàn Thị Như Xuân: Phòng, chống tội phạm cá độ bóng đá trên mạng Internet - Preventing Internet gambling betting crime.
Hoàng Hồng Liên - Nguyễn Hoài Nam: Bảo vệ quyền con người của người bị tạm giữ, tạm giam trong pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam - Protecting human rights of the persons in custody or temporary detention in Vietnam criminal procedure law.
Nguyễn Mai Chinh: Vận dụng phương pháp nghiên cứu trường hợp điển hình và phương pháp sử dụng tình huống pháp luật trong giảng dạy môn Pháp luật tại Trường Đại học Tân Trào - Applying the research methods of typical cases and and methods of using law cases in teaching law subject at Tan Trao University.
Trịnh Văn Hưng: Giáo dục pháp luật thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, góp phần hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa - Educating law through the mass media contributes to complete the rule of law state.
Lê Thị Minh: Đánh giá tác động của sở hữu chéo dưới góc nhìn pháp lý - Assessing an impact of cross ownership under the legal viewpoint.
Ngô Thị Hương - Lê Kiều Anh: Đa dạng về bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số vùng Đông Bắc Việt Nam - Diversity in cultural identity of ethnic minorities in the northeast of Vietnam.
Tạ Hữu Tuất: Giáo dục bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc cho cộng đồng người Dao ở huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh - Educating the preservation and promotion of the national cultural identities Dao ethnics group in Hai Ha District, Quang Ninh Province.
Lê Thành Định: Đời sống văn hóa tinh thần của người Chăm ở huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận - The cultural and spiritual life of Cham ethnic group in Ninh Hai District, Ninh Thuan Province.
Nguyễn Hữu Duy: Huy động cộng đồng trong phát triển tư liệu văn hóa địa phương phục vụ hoạt động du lịch thành phố Hải Phòng - Mobilizing community indeveloping local cultural documents serving tourism activities in Hai Phong City.
Phạm Văn Phong: Phát huy vai trò của tổ chức Đảng trong các doanh nghiệp cổ phần có vốn Nhà nước dưới 50% - Promoting the role of the party organization in shareholding enterprises with state owned capital under 50%.
La Trường Thọ: Huy động nguồn lực cộng đồng trong phát triển hoạt động Đoàn ở huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh - Mobilizing community sources in developing youth union’s activities at Dam Ha District, Quang Ninh Province.
Thái Thị Vân Anh: Phát triển nguồn lực con người trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam hiện nay - Developing human resources in industrialization and modernization processes in Vietnam nowadays.
Nguyễn Thị Tuyết Hồng: Nâng cao chất lượng hoạt động ở các trạm y tế trên địa bàn thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long - Improving the quality of activity in medical clinics in Vinh Long city, Vinh Long province.
Cao Minh Toàn: Một số vấn đề lí luận về tổ chức sinh hoạt cộng đồng cho sinh viên Trường Cao đẳng Sư phạm - Some theoretical issues about organizing community activities for students at pedagogy college.
Nguyễn Thị Yến Trang: Nghiên cứu lí luận về phối hợp giữa nhà trường với cộng đồng trong giáo dục đạo đức cho học sinh Trung học cơ sở - Theoretical research on the combination between school and community in educating morality for secondary school students.
Hoàng Hữu Miến: Đổi mới kiểm tra, đánh giá trong đào tạo giáo viên ở các trường đại học theo hướng tiếp cận năng lực - Reforming testing and assessment in training lecturers at universities toward competence approach.
Nguyễn Thị Tiến: Gắn giáo dục và đào tạo với định hướng phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam hiện nay - Education and training is associated with the orientations of the economic and social development in Viet Nam nowadays.
Nguyễn Thị Tuyết Hồng: Cộng đồng dân cư đánh giá về hoạt động của các trạm y tế ở thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long - The residential communities’ evaluation about the activities of medical stations in Vinh Long City, Vinh Long Province.
Lê Thị Thùy Linh: Một số vấn đề lí luận về bồi dưỡng kỹ năng nghề cho thanh niên đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới - Some theoretical issues on training vocational skills for the youth to meet the requirements of building new countryside.
Hoàng Thị Thanh Phương: Tổ chức hoạt động tình nguyện vì cộng đồng cho đoàn viên thanh niên trên địa bàn quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng - Some issues on organizing volunteering activities for community for the union members in Do Son District, Hai Phong City.
Nguyễn Thị Dung: Tâm lý và nhu cầu của sinh viên Trường Đại học Tây Bắc đối với hoạt động thể dục thể thao ngoại khóa - Psychology and requirements of students at the North-western University for physical extracurricular activities.
Đỗ Tất Thiên: Tính chủ thể trong thích ứng với bão, lũ bất thường của nông dân ven viển khu vực miền Trung - The subjectivity of adapting to unusual storms and floods of famers in Central coast region.
Trần Thị Hường: Một số vấn đề về định danh và tên gọi - The issues of denomination and nomination.
Nguyễn Văn Phương: Nâng cao chất lượng tự học các môn Khoa học Xã hội và Nhân văn cho sinh viên ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay - Improving the quality of self-learning social sciences and humanities for students in universities and colleges currently.
Hoàng Xuân Hiển - Nguyễn Văn Tĩnh: Tăng cường giáo dục, rèn luyện kỷ luật cho học viên ở Trường Sĩ quan Chính trị - Enhancing to educate and practise discipline for students at the Political Officer College.
Nguyễn Trung Kiên - Trịnh Đức Hạnh - Hà Minh Quang: Một số hình thức tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong nhà trường - Some kinds of organizing creative experience activities in schools.
Nguyễn Thị Nga: Khả năng suy luận ở trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi - Inferential ability of preschoolers from 5-6 years old.
Phạm Đình Duyên: Những yếu tố ảnh hưởng đến định hướng giá trị nghề Sư phạm quân sự của giảng viên trẻ ở các trường sĩ quan quân đội hiện nay - The factors affect the orientation of military pedagogical occupation value of lecturers in Army Officer Universities nowadays.
Cù Đức Thọ: Xây dựng nhân cách người cán bộ, đảng viên hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh - Building the personality of officials and members of the Party according to Ho Chi Minh’s ideology nowadays.
Trần Thị Thanh: Hành vi chăm sóc sức khỏe tinh thần của người cao tuổi - Mental health care for the elderly- Mental health care for the elderly.
Nguyễn Thanh Dân: Vai trò của gia đình với nhà trường trong phối hợp giáo dục học sinh ở trường Trung học phổ thông - The coordinating role of family with school in educating students in high schools.


THỰC TIỄN GIÁO DỤC - EDUCATION FACTS


Lê Trọng Đồng: Lựa chọn bài tập giảng dạy Kỹ thuật nhảy xa ưỡn thân cho sinh viên Khoa Giáo dục thể chất Trường Đại học Hồng Đức - Selecting the teaching technique long jump wiggling body exercise for students in the Faculty of Physical Education at Hong Duc University.
Nguyễn Văn Quang: Phát triển trò chơi vận động dân gian của dân tộc Thái và H’ Mông cho sinh viên Trường Đại học Tây Bắc - Developing folk movement games of Thai and H’mong ethnic groups for students at the North-western University.
Dương Thị Kim Ngân: Công tác xây dựng văn hóa nhà trường tại các trường Trung học cơ sở quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh - The activities of building cultural school in secondary schools in Binh Thanh District, Ho Chi Minh City.
Lê Đình Cảnh: Bồi dưỡng kỹ năng dạy học cho trợ giảng ở các nhà trường quân đội - Training teaching skill for tutors in military schools.
Lê Anh Vinh: Nâng cao năng lực sư phạm cho sinh viên Khoa Giáo dục thể chất Trường Đại học Hồng Đức - Improving the pedagogical capacity for students in the Faculty of Physical Education Department at Hong Duc University.
Trần Thanh Khai: Quản lý cơ sở vật chất và thiết bị dạy học ở Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch thành phố Hồ Chí Minh - Managing infrastructure and teaching equipment at Pham Ngoc Thach medical university of Medicine in Ho Chi Minh.
Bùi Việt Hà: Huy động nguồn lực xã hội trong việc phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh - Mobilizing the community sources in developing primary teachers in Dam Ha District, Quang Ninh Province.
Nguyễn Hoàng Hải: Bồi dưỡng kỹ năng sư phạm cộng đồng cho đội ngũ giáo viên các Trường Trung cấp nghề tỉnh Kiên Giang - Training the pedagogical skills for teachers in vocational schools in Kien Giang Province.
Nguyễn Đạt Đạm: Đặc điểm tâm lý và hoạt động làm nảy sinh nhu cầu tham vấn tâm lý của học viên các trường đại học quân sự - The psychological characteristics and activities arise the requirements of psychological consultation of students in military universities.
Lê Thị Hồng Hà - Trịnh Thị Anh Loan: Nâng cao chất lượng công tác cố vấn học tập tại Trường Đại học Hồng Đức - Improving the quality of academic advisory at Hong Duc University.
Lê Thị Thanh Thủy: Hoạt động đánh giá giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp tại các trường tiểu học quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh - The assessment for teachers according to professional standards in primary schools at Tan Phu District Ho Chi Minh city.
Huỳnh Ngọc Thành: Hoạt động nghiên cứu khoa học tại Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh, Đại học Đà Nẵng - The scientific research activities at the VNUK institute for research and executive education Vietnam - England, the University of Da Nang.
Uông Thị Chung: Nâng cao chất lượng tự học Tin học của học viên đào tạo thạc sĩ khoa học quân sự ở Trường Sĩ quan Lục quân I - Improving the quality of self-studying informatics of PhD students in the faculty of military at Tran Quoc Tuan Military University.
Lê Duy Toán: Phát huy tính tích cực của sinh viên trong quá trình học tập môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh qua hình thức tổ chức thảo luận nhóm - Promoting the activeness of students in a process of learning the subject of defence – security education through the form of group discussion.
Lê Thị Ngọc Mai - Phạm Minh Giản: Quản lý hoạt động kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh Trường Trung cấp Phương Nam thành phố Hồ Chí Minh - Managing the activity of testing and assessing learning outcomes of students at Phuong Nam Secondary School, Ho Chi Minh City.
Huỳnh Văn Tiền: Bồi dưỡng kĩ năng sử dụng công nghệ thông tin cho nông dân huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang - Training the skill of using information technology for farmers in An Minh District, Kien Giang Province.
Phạm Văn Thành: Phát triển trung tâm học tập cộng đồng đáp ứng nhu cầu học tập của người dân huyện Hải Hà, tỉnh Quảng Ninh - Developing community learning centres to meet the studying requirements of the people in Hai Ha District, Quang Ninh Province.
Lê Thị Nga: Hiệu quả phương pháp tập luyện vòng tròn nhằm nâng cao thể lực cho đội tuyển Bóng chuyền nữ Trường Đại học Tây Bắc - The efficiency of circle training methods to enhance fitness for women volleyball team at the North-western University.
Cao Viết Sơn - Lê Văn Minh: Trường Cao đẳng Sơn La chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ công chức cấp xã - The College of Son La focuses on training the officials of rural commune.
Hoàng Thị Trang: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho sinh viên về chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa ở Trường Đại học Tân Trào - Enhancing propaganda for students about the sovereignty over Hoang Sa and Truong Sa islands at Tan Trao University.
Nguyễn Văn Cường: Phối hợp các lực lượng cộng đồng trong giáo dục đạo đức cho học sinh Trung học cơ sở huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh - The combination of community sources in educating morality for secondary school students in Dam Ha District, Quang Ninh Province.
Phương Trường Tuấn: Đào tạo theo hệ thống tín chỉ ở các học viện, Trường Đại học Công an nhân dân hiện nay - Training under the credit system in the academies and universities of People’s Public Security.
Trần Anh Dũng: Nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho sinh viên Trường Đại học Tân Trào - Improving the quality of physical education for the students at Tan Trao University.
Đoàn Sỹ Tuấn - Vũ Tuệ Minh: Vấn đề tự học và hướng dẫn tự học cho sinh viên trong dạy học môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam ở Trường Đại học Hoa Lư - The issues of self-study and self-studying guidance for students in teaching Revolutionary way of the Vietnam Communist Party at Hoa Lu University.
Lù Thị Yến - Lê Thu Hương: Biện pháp chữa lỗi chính tả cho học sinh dân tộc thiểu số lớp 5 trên địa bản thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La - The method of correcting spelling mistakes for the 5th grade ethnic minority students in Son La City, Son La Province.
Hà Thị Thu Trang: Vấn đề lao động - việc làm tại các khu công nghiệp ở tỉnh Tuyên Quang - An issue of labor and employment in industrial zones in Tuyen Quang.


GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI - OVERSEAS EDUCATION


Mạc Thị Việt Hà: Kỷ luật học sinh hư bằng đòn roi - một biện pháp được áp dụng tại nhiều nước trên thế giới - Corporal punishment for misbehaving students - a measure applied in many countries in the world.

 

Bình luận

Tin mới cùng mục

Để lại một bình luận

Điện thoại liên hệ: 024 62946516

Đọc nhiều

Yên Bái: Tuyển dụng hàng loạt giáo viên mầm non

Yên Bái: Tuyển dụng hàng loạ...

(GD&XH) - Ngày 23/8/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Phạm Th...

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ: Tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường…

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào ...

Năm học 2017-2018, quy mô trường lớp và học sinh trên địa bàn tỉ...

Tỉnh Phú Thọ: Sẽ tuyển mới trên 300 chỉ tiêu biên chế giáo viên trong năm 2019.

Tỉnh Phú Thọ: Sẽ tuyển mới t...

Vừa qua trên trang điện tử Giaoducvaxhoi.vn đăng tải bài: “Huyện...

Hiệu trưởng cùng giáo viên bị bắt trên sới bạc

Hiệu trưởng cùng giáo viên b...

Hiệu trưởng, giáo viên trường THCS Tiên Minh (Tiên Lãng, Hải Phò...

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái: Cần chỉ đạo, làm rõ một HS Trường THPT Trần Nhật Duật hành hung nữ sinh Trường THCS thị trấn Yên Bình

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào ...

“ Em bị đánh là học sinh ngoan, học lực khá”.  Đó là lời khảng đ...