Đăng nhập

Top Panel
Trang nhấtTạp chí số mớiTap chí Giáo dục và Xã hội Đặc biệt tháng 5/2017

Tap chí Giáo dục và Xã hội Đặc biệt tháng 5/2017

Thứ năm, 25 Tháng 5 2017 02:34

SDB thang 5

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI – RESEARCH & DISCUSSION


Vũ Đình Năm: Đường Kách mệnh và sự chuẩn bị nền tảng lý luận cho sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam - “Revolutionary road” and the preparation of theoretical foundation for the establishment of Vietnamese Communist Party.
Hồ Thị Trinh: Vận dụng tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh trong giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên hiện nay - The application of Ho Chi Minh ethical ideology in teaching students lifestyle and ethics
Bùi Thị Hòa: Thơ Trúc Thông - Từ quan niệm đến sáng tạo - Truc Thong’s poetry - From concept to creativity.
Lê Trần Trung: Lí thuyết các điều kiện tối ưu bậc hai của Ben-tal - Experimental principles of the Ben-Tal secondary condition.
Hoàng Diệu Hồng: Biểu diễn tập nghiệm yếu trong bài toán tối ưu véc tơ với hàm mục tiêu tựa lồi chặt - Perform weak experiments in the vector optimization problem with a well-defined target function.
Danh Thành: Một số biện pháp tổ chức hoạt động khám phá cho học sinh trong dạy học chủ đề phương trình, bất phương trình mũ và logarit (Giải tích 12) - A number of measures to organize discovery activities in teaching equation, exponential inequalities and logarithm (analytics 12).
Nguyễn Thị Phong: Áp dụng định lý Vi-ét vào giải một số bài toán cho học sinh trung học cơ sở - Applying Vieta’s Formulas in solving some math problems for secondary school students.
Trần Nguyên An - Nguyễn Huy Vinh: Tập Iđêan nguyên tố liên kết và lọc chiều của vành Iđêan hóa - Associated primes and dimension filtration of idealization of a module.
Nguyễn Thị Hương: Quy trình và hệ thống tiêu chí đánh giá năng lực thiết kế kế hoạch bài học môn Toán của sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học - Procedure and criteria system to assess the capacity of designing math lesson plan for primary education students.
Đặng Thị Xuân: Phương pháp học chữ Hán trong tiếng Trung - The method of learning Chinese characters in Chinese.
Phạm Thị Gái: Thơ đi Sứ Triều Nguyễn giai đoạn 1820-1884 - Envoy poetry under Nguyen dynasty in the period 1820-1884.
Phạm Thị Huyền: Một số kinh nghiệm khi dạy thể loại Văn miêu tả cho học sinh lớp 4, lớp 5 - Some experiences in teaching descriptive essay for students grade 4 and 5
Phạm Thị Nguyệt Nga: Giáo dục giá trị văn hóa truyền thống trong gia đình cho sinh viên ở các trường sư phạm - Education of family traditional cultural values for students in pedagogical schools.
Nguyễn Kim Phượng: Hoàn thiện kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp tại các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn thành phố Hà Nội - Completing accounting corporate income tax for construction enterprises in Hanoi.
Vũ Thị Thanh Thủy: Nâng cao chất lượng học tập môn Kinh tế vi mô cho sinh viên khối ngành Kinh tế ở các trường đại học, cao đẳng hiện nay – Improve the quality of learning Microeconomics for economics students at universities and colleges in the current period.

Đinh Thị Tuyết: Một số quan niệm về người thầy và ý nghĩa đối với sự nghiệp giáo dục ở Việt Nam hiện nay – Some views on teacher and significance for education in Vietnam nowadays.
Vũ Thị Ngọc Minh: Phối hợp giữa trường mầm non với cha mẹ trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi để giáo dục kỹ năng hợp tác cho trẻ ở gia đình - The cooperation between preschool and parents of 5-6 year old children in educating cooperative skills in family.
Dương Huy Cẩn – Võ Thị Bích Vân: Giáo dục đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non thông qua hoạt động thực tiễn - Educating professional ethics for early childhood education students through practice activities.
Lê Thị Huyên: Giáo dục thói quen vệ sinh thân thể cho trẻ 3-4 tuổi qua chế độ sinh hoạt hàng ngày - Educate body hygiene habits for children at the age of 3 to 4 years old through daily life activities.
Ngô Thị Đức Hường: Tăng cường kỹ năng nói của sinh viên chuyên ngữ năm thứ nhất thông qua tranh luận và đánh giá chéo - Improving first-year language students’ speaking ability through debate and peer assessment.
Võ Văn Việt – Bùi Thị Lan Hương: Sự tương quan của các yếu tố đặc điểm cá nhân sinh viên đến thái độ đối với việc học tiếng Anh – The correlation among demographic factors with students’ attitudes toward learning English.
Nguyễn Thị Thanh Hương: Giáo dục học đường với việc xây dựng lối sống cho thanh niên - School education with the building of youth lifestyle.
Phan Đình Quang: Chế tạo bộ thí nghiệm quang hình học nhằm phát triển năng lực thực nghiệm cho học sinh trung học phổ thông - Designing instruments to develop students’ experimental proficiency in high schools.
Nguyễn Thị Thu: Phát huy tính tự chủ của chính quyền địa phương trong quản lý ngân sách tại tỉnh Thái Nguyên - Promoting the democracy of local government in budget management at Thai Nguyen province.
Nguyễn Thị Hồng Hiền: Vấn đề phát triển kinh tế bền vững ở tỉnh Quảng Nam hiện nay - The issue of sustainable economic development in Quang Nam today.
Nguyễn Thị Thơ: Chuyển giao công nghệ qua FDI ở Việt Nam - Thực tiễn và một số vấn đề đặt ra - Technology Transfer through FDI in Vietnam: Practices and Issues.
Nguyễn Thanh Minh: Bạo lực học đường, trách nhiệm pháp lý đối với người chưa thành niên phạm tội – School violence, legal responsibility to guilty minors.
Nguyễn Minh Thùy: Quản lý hoạt động chủ nhiệm lớp theo hướng giáo dục tích cực ở trường trung học cơ sở - Managing head teacher’s activity under positive teaching orientation in secondary schools.
Lê Hồng Ngon: Luận bàn quan điểm của V.I.Lênin về tập trung dân chủ và chế độ tập trung dân chủ - Discussion on perspective of V.I Lenin about democracy and democracy regime.
Lê Đình Quyết - Đỗ Thu Hương: Tiêu chuẩn lao động trong các FTAs thế hệ mới – Những thách thức đối với Việt Nam – Labor Standard in new generation FTAs - Challenges for Vietnam.
Nguyễn Thị Thanh Nga: Quyền biểu tình của công dân trong Hiến pháp năm 2013 – Rights to protest of citizen in the 2013 Constitution.
Nguyễn Thị Thu Phương: Chế định phòng vệ chính đáng và vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng ở Việt Nam hiện nay – The institution of self-defense and exceeding self-defense limits in Vietnam.
Đặng Minh Tiến: Nâng cao chất lượng giảng dạy các môn Lý luận chính trị tại các trường đại học ở Việt Nam hiện nay – Improving quality of teaching political theories at university in Vietnam nowadays.
Nguyễn Thị Thu Châu: Quan điểm của Đảng, Nhà nước về hôn nhân, gia đình và xây dựng gia đình văn hóa ở Việt Nam qua các kỳ Đại hội trong 30 năm đổi mới (1986 - 2016) – The views of Vietnam Communist Party and the government on marriage, family and building cultural households in Viet Nam through the congresses in 30 year of innovation.
Lê Thị Lan: Gia đình Việt Nam thời kỳ mới và những việc làm cần thiết để xây dựng gia đình ở nước ta trong giai đoạn hiện nay – Vietnamese families and necessary methods to build families nowadays.
Trần Thị Thanh: Những yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sống khỏe của người cao tuổi – The factors impact on healthy living behavior of the old.
Lê Hưng Tiến: Bước đầu tìm hiểu tư liệu nghiên cứu về dân ca Chăm qua các giai đoạn lịch sử - Initial researching on documents of Cham ethnic minority’s traditional music through historical stage.
Thành Đức Bảo Thắng: Văn hóa Bắc Việt – Cội nguồn của nỗi nhớ và vẻ đẹp trong Thương nhớ Mười Hai của Vũ Bằng – Bac Viet culture – the source of nostalgia and beauty in “Thuong nho muoi hai” of Vu Bang.
Nguyễn Thị Thu Thủy: Nghiên cứu trường hợp trong dạy học Y khoa - Case study in medical teaching.
Lưu Thị Thu Hằng: Vai trò của việc hình thành kỹ năng hợp tác cho trẻ mẫu giáo – Role of forming cooperation skills for kindergarten kids.
Phạm Thị Quỳnh Anh - Vương Quốc Anh: Sử dụng công nghệ thông tin phù hợp với giảng viên khi ứng dụng mô hình Tpack trong giáo dục đại học – Using information technology to apply Tpack models in higher education.
Ngô Việt Hoàn - Vũ Thị Bảo Oanh - Nguyễn Sỹ Hiệp: Ứng dụng kỹ thuật bơi đứng nước cho học sinh trung học phổ thông Hà Nội – Applying treading water swim skill for high school students in Hanoi.
Nguyễn Thanh Thạch - Trần Xuân Bách: Quản lý dạy học Tiếng Anh trung học phổ thông theo hướng tiếp cận năng lực người học - The management of teaching English at high schools in the learners’ competence-based approach.
Liêu Thanh Tâm: Tìm hiểu mối quan hệ giữa đào tạo định hướng phát triển năng lực và phân tích nghề nghiệp - Learning about relationship between oriented capacity development training and job analysis.
Nguyễn Quang Hưng: Công tác xã hội nhóm với trẻ em mồ côi tại làng trẻ em SOS Hà Nội – Social group work with homeless children in Hanoi SOS children’s village.
Võ Ngọc Thạch: Xây dựng nếp sống văn minh đô thị cho người dân trong cộng đồng ở thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên – Building urban civilized lifestyle for people in community in Song Cau Town, Phu Yen Province.
Mai Phương Lan: Nâng cao chất lượng giảng dạy các môn học Pháp luật và nghiệp vụ công an bằng phương pháp dạy học tình huống – Improve the quality of teaching legal and police skills subject by situational teaching method.
Trương Văn Tuấn: Hoàn thiện công tác tổ chức cán bộ cấp xã trong giai đoạn hiện nay – Complete organising task of communal officials in this period.
Nguyễn Thị Bình: Trách nhiệm thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường và xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường của Ban Quản lý khu công nghiệp – Responsibilities for evaluation and approval of environmental impact assessment reports and certification of registration of environmental protection plans of the industrial project management board
Nguyễn Quốc Vỹ: Xây dựng chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp – Building curriculum for vocational training.
Phạm Thu Hương – Hoàng Thị Hường: Rèn kỹ năng thể hiện bài hát trữ tình cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non – Practice performing skills of lyrical songs for preschool education students.
Nguyễn Thị Dung: Một số vấn đề về stress ở cha mẹ có con tự kỉ - Some issues about stress in parents of autistic children.
Nguyễn Thị Yến: Phát huy tính tích cực nhận thức cho trẻ 5-6 tuổi trong hoạt động khám phá khoa học - Promote positive cognitive for children 5 - 6 years in scientific discovery activities.
Đặng Thị Ngọc Lan: Thiết kế bài giảng “Cố hương” của Lỗ Tấn (Ngữ văn 9) theo định hướng phát triển năng lực học sinh - Designing literature lesson “The native land” of Lo Tan (Vietnamese literature grade 9) under the orientation of developing student capacity.
Phạm Thị Lan Anh: Tác động chính sách đối ngoại của Cộng hòa Ấn Độ đối với các nước Đông Nam Á (1992 - 2012) - The impact of India’s foreign policy towards the countries of Southeast Asia.


TIỄN GIÁO DỤC - EDUCATION FACTS


Nguyễn Thị Thùy Linh: Tư tưởng Hồ Chí Minh về lý luận gắn với thực tiễn trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, giảng viên tại Khoa Lý luận chính trị, Trường Đại học Tây Bắc – Ho Chi Minh’s thought on the attachment theory into practice in training and cultivating staff and lecturers at Faculty of political theory, Tay Bac University.
Nguyễn Công Hoàng – Dương Thị Lan: Định hướng nghề nghiệp của sinh viên Trường Đại học Khoa học Thái Nguyên – Job orientation among students in Thai Nguyen University of Sciences.
Lê Thị Quỳnh Hoa - Dương Xuân Quyền: Nâng cao năng lực dạy học môn Thủ công – Kỹ thuật cho sinh viên ngành Giáo dục Tiểu học Trường Đại học Tân Trào – Improve capability of teaching Handwork for students at Primary Education Department of Tan Trao University.
Nguyễn Thị Thanh Xuân: Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng tiền học đường cho trẻ 5-6 tuổi tại quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh – Managing preschool skills training for children aged 5-6 in Tan Binh district, Ho Chi Minh city.
Phạm Quang Trung: Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học ở các trường cao đẳng vùng đồng bằng sông Cửu Long – The situation and solutions to improve scientific research quality in colleges in Mekong Delta area.
Trần Thị Hường: Một số đổi mới trong công tác đào tạo tại Học viện Quân y – Some innovations in training at Military Medical University.
Phạm Văn Cường: Biện pháp quản lý hoạt động tự học của học viên theo học chế tín chỉ ở Học viện An ninh nhân dân hiện nay – Management of self-study activities of students under credit-based system at the People’s Security Academy nowadays.
Lý Văn Thành - Nguyễn Văn Huỳnh: Nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ mầm non ở thành phố Tuyên Quang – Improve the quality of physical education for preschool children in Tuyen Quang City.
Hồ Văn Dũng: Quản lí hoạt động đổi mới phương pháp dạy học ở các trường trung học cơ sở huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế - Management of innovating teaching methods activities at secondary schools in Phu Vang District, Thua Thien Hue Province.
Nguyễn Duy Hùng: Nâng cao chất lượng học tập môn Vệ sinh thể dục thể thao cho sinh viên ngành Giáo dục thể chất Trường Đại học Hồng Đức – Improving the quality of learning in sports and physical training for physical education students at Hong Duc University.
Nguyễn Văn Thành: Biện pháp nâng cao hiệu quả tự học cho sinh viên Khoa Tâm lý - Giáo dục học Trường Đại học Hải Phòng - Methods to enhance self study effect for students at Faculty of Psychology and Education of Hai Phong University.
Ngọ Văn Tuấn: Quản lý hoạt động dạy học môn Giáo dục Quốc phòng và An ninh cho sinh viên Trường Đại học Hồng Đức – Measures to manage teaching defense and security education subject for Hong Duc University’s students.
Vũ Thị Lan: Lựa chọn một số bài tập thể lực nhằm phát triển sức mạnh giai đoạn giậm nhảy trong giảng dạy kỹ thật nhảy xa cho sinh viên Trường Đại học Hồng Đức – Selection of physical exercises to develop power of the jumping phase in teaching distance jumping techniques to students of Hong Duc University.
Nguyễn Thị Diệp Ly: Đổi mới phương pháp giảng dạy Kỹ thuật động tác môn Bóng bàn nhằm nâng cao chất lượng đào tạo sinh viên chuyên ngành Giáo dục thể chất, Trường Đại học Hồng Đức – Innovating teaching methods of table tennis technique to improve training quality for students specialized in physical education at Hong Duc University.
Trịnh Việt Dũng: Nhu cầu học tập môn Giáo dục thể chất của sinh viên Trường Đại học Hồng Đức – The current situation of students’ physical education demanding at Hong Duc University.
Phạm Thị Hồng Nhung: Một số hình thức hoạt động ngoại khóa tiếng Việt cho người nước ngoài tại Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên – Vietnamese extracurricular activities for foreigners studying Vietnamese at Thai Nguyen university of information and communication technology.
Tiêu Thanh Sang – Trần Văn Điền: Nâng cao chất lượng giảng dạy môn Giáo dục Quốc phòng - An ninh tại Trường Đại học Đồng Tháp – Improving the quality of teaching and learning national defense and security education at Dong Thap University.
Vũ Thị Hương: Nâng cao kỹ năng tự học cho sinh viên Trường Đại học Tân Trào – Enhancing the self - learning skills for Tan Trao University’s students.
Lê Văn Thạnh: Quản lý hoạt động đào tạo ở Trường Cao đẳng nghề số 23 – Bộ Quốc phòng – Managing training activity at Vocational College No. 23 – Ministry of National Defense.
Đặng Thu Hiền: Thực trạng và biện pháp phối hợp các lực lượng xã hội trong giáo dục phòng chống tình trạng học sinh trung học cơ sở bỏ học ở huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh – Situation and method in combining social forces in education to control secondary school dropouts in Dam Ha district, Quang Ninh province.
Trần Minh Hằng – Lê Anh Tùng: Nâng cao chất lượng giảng dạy môn Giáo dục thể chất cho sinh viên Trường Đại học Tân Trào – Enhancing quality of teaching physical education for students at Tan Trao University.
Phan Thị Lan: Phát triển kỹ năng học Tiếng Anh cho sinh viên dân tộc thiểu số Trường Đại học Tân Trào – Develop English language skills for minorities students of Tan Trao University.
Nguyễn Hữu Cơ: Biện pháp duy trì kết quả phổ cập giáo dục ở Trường trung học cơ sở huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh – Situation and methods in mobilizing social forces to maintain compulsory education results in secondary schools in Dam Ha district, Quang Ninh province.
Bùi Khánh Hòa: Lựa chọn bài tập nhằm phát triển sức mạnh tốc độ cho nam võ sinh Karatedo huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La – Choosing exercises to develop speed for Karate students in Moc Chau District of Son La Province.
Lê Thị Thu Trang: Giáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho đồng bào Êđê ở Buôn Lê Diêm, thị trấn Hai Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên – Methods to educate traditional culture values for Ede people, Le Diem village, Hai Rieng town, Song Hinh district, Phu Yen province.
Ngô Lê Ý Trang: Hoạt động kiểm tra nội bộ tại các trường trung học cơ sở quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh – Internal inspection activities in secondary schools of Tan Binh district, Ho Chi Minh City.
Nguyễn Thị Linh: Biện pháp nâng cao kết quả học tập môn Giáo dục thể chất cho nữ sinh viên khối không chuyên Trường Đại học Tây Bắc – Methods to improving study result of physical education subject for unprofessional female students at Northwest University.
Lê Thị Nga: Một số yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục thể chất ở học sinh Trường Trung học cơ sở xã Tô Múa, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La – Some factors affecting the quality of physical education for secondary school pupils in To Mua village - Moc Chau district - Son La province.
Lê Thị Hồng - Phạm Thị Hồng: Ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả dạy học Giáo dục thể chất ở các trường đại học, cao đẳng tỉnh Thanh Hóa – Applying information technology to improve teaching effectiveness of physical education modules in universities and colleges in Thanh Hoa.
Bùi Khánh Hòa: Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục thể chất ở các trường trung học phổ thông huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La – Measures to enhance the effectiveness of physical education in Sop Cop’s high schools, Son La province.
Trịnh Thị Anh Loan – Phạm Thị Hồng: Nâng cao hiệu quả làm việc nhóm cho sinh viên Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông - Trường Đại học Hồng Đức – Enhancing efficiency of team-working for students at Faculty of information and communication technology, Hong Duc University.
Trần Văn Tuân - Nguyễn Thị Ngọc Hiếu: Vấn đề dạy học Tiếng Việt cho học sinh dân tộc Khmer tỉnh Trà Vinh – Teaching Vietnamese for Khmer students in Tra Vinh province.
Nguyễn Xuân Lợi: Thực trạng huy động nguồn lực cộng đồng trong giáo dục phòng, chống đuối nước cho học sinh tiểu học Thành phố Hải Phòng – Situation of mobilizing community resources in drowning prevention education for primary students in Hai Phong city.
Nguyễn Văn Cần: Tăng cường sử dụng phương pháp dạy học tình huống đối với các môn học thực hành tại Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy – Enhance the use of situational methods in practical subjects at the University of Fire Fighting and Prevention.
Huỳnh Nguyễn Hoàng Vũ: Hoạt động thư viện tại Trung tâm học liệu Trường Đại học Sài Gòn – Library activities at school materials central of Sai Gon University.
Phạm Hương Lan: Sử dụng sổ ghi chép từ vựng trong học Tiếng Anh tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam – Using vocabulary notebooks in learning English at Vietnam Academy of Agricultural.
Trịnh Thị Thủy – Kiều Linh: Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Tiếng Anh tại Trường Đại học Lao động - Xã hội – The application of information technology in teaching English at the University of Labour and Social Affairs.
Hoàng Thị Dịu Huyền: Một số phương pháp dạy ngữ pháp tiếng Anh theo đường hướng giao tiếp cho sinh viên Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I – Some methods in teaching English grammar for students at People’s Police College I.
Trịnh Duy Đông: Công tác xây dựng văn hóa nhà trường ở Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn – Building schoolhouse culture at Ho Chi Minh City University of Technology.


GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI - OVERSEAS EDUCATION


Đinh Thị Lan Hương: Khái quát nghiên cứu ở nước ngoài về vai trò của kỹ năng vận động tinh đối với sự phát triển của trẻ mầm non – Essential research by foreign authors on the role of fine motor skills for the development of preschool children.

 

Sửa lần cuối vào

Bình luận

Tin mới cùng mục

Để lại một bình luận

Điện thoại liên hệ: 024 62946516

Đọc nhiều

Yên Bái: Tuyển dụng hàng loạt giáo viên mầm non

Yên Bái: Tuyển dụng hàng loạ...

(GD&XH) - Ngày 23/8/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Phạm Th...

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ: Tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường…

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào ...

Năm học 2017-2018, quy mô trường lớp và học sinh trên địa bàn tỉ...

Tỉnh Phú Thọ: Sẽ tuyển mới trên 300 chỉ tiêu biên chế giáo viên trong năm 2019.

Tỉnh Phú Thọ: Sẽ tuyển mới t...

Vừa qua trên trang điện tử Giaoducvaxhoi.vn đăng tải bài: “Huyện...

Hiệu trưởng cùng giáo viên bị bắt trên sới bạc

Hiệu trưởng cùng giáo viên b...

Hiệu trưởng, giáo viên trường THCS Tiên Minh (Tiên Lãng, Hải Phò...

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái: Cần chỉ đạo, làm rõ một HS Trường THPT Trần Nhật Duật hành hung nữ sinh Trường THCS thị trấn Yên Bình

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào ...

“ Em bị đánh là học sinh ngoan, học lực khá”.  Đó là lời khảng đ...