Đăng nhập

Top Panel
Trang nhấtTạp chí số mớiTap chí Giáo dục và Xã hội số tháng 10/2016

Tap chí Giáo dục và Xã hội số tháng 10/2016

Thứ hai, 17 Tháng 10 2016 03:32

Bìa thang 10

VẤN ĐỀ QUAN TÂM – POPULAR TOPICS

Cao Văn Phường: Chương 6: Đại học Mở bán công TP. HCM - Mô hình Đại học ngoài công lập đầu tiên ở Việt Nam - Chapter 6: Ho Chi Minh Open University – The first model of private university in Vietnam

NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI – RESEARCH & DISCUSSION

Bùi Anh Tuấn - Lê Thị Ngọc Lan: Một số yêu cầu đặt ra trong xếp hạng đại học tại Việt Nam - The requirements for university ranking in Vietnam.
Trần Thị Hiền Lương: Đánh giá năng lực viết của học sinh lớp 5 ở môn Tiếng Việt - Assessing the writing capacity of 5th grade students in Vietnamese Subject.
Phạm Kiều Anh - Lê Hằng Nga: Sử dụng phương pháp dạy học dự án vào dạy Làm văn ở trường phổ thông - Using the methods of project - based learning in teaching writing in high schools.
Dương Thị Phương Lan: Dạy học Ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh trung học cơ sở - Teaching the Philology in the orientation of developing capacities for secondary school students.
Dương Hữu Tòng: Vận dụng mô hình dị biệt vào dạy học khái niệm Toán học ở tiểu học - Applying the variant model for teaching mathematical concepts in primary schools.
Nguyễn Thị Kim Mai - Lê Phước Lượng: Rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vật lí vào thực tiễn trong dạy học chương Cảm ứng điện từ (Vật lí 11) - Training the skill of applying physical knowledge in practice in teaching chapter on electromagnetic induction (Physics 11).
Lê Văn Năm: Sử dụng phương pháp dạy học theo dự án để phát triển năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm hóa học - Using project-based learning to develop teaching capacity for chemistry teaching students.
Trần Quốc Tuấn: Giáo dục nội dung biển và hải đảo cho học sinh qua dạy học Lịch sử ở trường phổ thông - Educating the contents of sea and islands for students through teaching the History in high schools.
Đặng Thị Phương: Sử dụng thiết bị dạy học môn Lịch sử theo hướng phát triển năng lực cho học sinh tiểu học - Using equipment of teaching the History towards the capacity development for primary school students.
Nguyễn Thị Bảo Hoa: Dạy học Mỹ thuật ở phổ thông theo hướng phát triển năng lực - từ kinh nghiệm thế giới - Teaching art in high schools in the orientation of capacity development- from international experience.
Nguyễn Thị Lan Anh: Quản lý tài chính theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm ở các trường đại học dân lập hiện nay - Self-controlled and self-responsible financial management in private universities.
Bế Hồng Hạnh - Nguyễn Hoài Thu: Tổ chức thực hiện giáo dục kĩ năng sống ở trung tâm học tập cộng đồng góp phần xây dựng xã hội học tập từ cơ sở - The implementation of educating the life skills in Community Learning Centers contributing to building learning society from grassroot level.
Nguyễn Xuân Trung: Xác định thuật ngữ bài giảng điện tử và giáo án điện tử - Determining the terms of electronic lectures and syllabus
Nguyễn Thị Ánh Đào: Chất lượng nguồn nhân lực nhìn từ đội ngũ sinh viên - The quality of human resources from students’ view.
Phan Thảo Ly: Đánh giá vị thế và thực trạng du lịch ở tỉnh Bạc Liêu hiện nay - The position and actual situation of the tourism in Bac Lieu province nowadays.
Trần Thanh Huyền: Chất thơ trong tiểu thuyết Marc Levy - The poeticality in the Marc Levy novels.
Lê Thị Minh: Pháp luật về sở hữu chéo cổ phần tại Việt Nam - Legislation on cross ownership of shares in Vietnam.
Hoàng Thanh Phương: Tự nhận thức bản thân - kỹ năng cần thiết cho giáo viên mầm non thời hội nhập - Self awareness - the necessary skill for kindergarten teachers in integration context.
Trần Thu Giang: Hình thành biểu tượng về sự vật cho trẻ mù 5 tuổi qua tri giác xúc giác - Developing symbols of objects for blind children at the age of 5 years old through tactile perception.
Bùi Thị Nguyệt Quỳnh: Xây dựng và phát triển sự nghiệp giáo dục phổ thông ở tỉnh Hòa Bình từ khi tái lập tỉnh 1991 đến 2000 - The process of constructing and developing the general education in Hoa Binh province after re-establishment (1991) to 2000.
Bùi Thị Hải Linh: Hỗ trợ của các tổ chức và chính quyền với phụ nữ bị bạo lực gia đình tại huyện Thanh Sơn - Phú Thọ - The assistance of the organizations and authorities to domestic violence against women in Thanh Son District, Phu Tho Province.
Nguyễn Quỳnh Trang: Phân tích đối chiếu thành ngữ so sánh của tiếng Anh và tiếng Việt - Contrastive analysis of English an d Vietnamese idioms of comparison

THỰC TIỄN GIÁO DỤC - EDUCATION FACTS

Phan Minh Tiến – Trần Anh Kiệt: Phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học ở quận Bình Thạnh theo chuẩn nghề nghiệp - Developing primary teachers according to professional standards in Binh Thanh District.
Phạm Văn Tặc - Hoàng Thị Thu Hà - Nguyễn Ngọc Quyên: Nâng cao kỹ năng nghe tiếng Anh cho sinh viên năm thứ ba ngành Kế toán Trường Đại học Đồng Tháp - The solutions to improve the effectiveness of English learning skills for third year students of accounting in Economics and Business administration faculty, Dong Thap University.
Đặng Duy Phước: Giáo dục đạo đức học sinh thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp ở các trường tiểu học quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh - Educating students’ morality through outside class activities at primary schools in Binh Thanh District, Ho Chi Minh city.

GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI - OVERSEAS EDUCATION

Nguyễn Đăng Tuệ - Lê Phương Linh: Đáng giá hệ thống chương trình giáo dục tài chính cá nhân ở Singapore và những gợi ý áp dụng với Việt Nam - Assessing the system of financial education in Singapore and the recommendations for the application in Vietnam.

VẤN ĐỀ QUAN TÂM – POPULAR TOPICS
Cao Văn Phường: Chương 6: Đại học Mở bán công TP. HCM - Mô hình Đại học ngoài công lập đầu tiên ở Việt Nam - Chapter 6: Ho Chi Minh Open University – The first model of private university in Vietnam
NGHIÊN CỨU – TRAO ĐỔI – RESEARCH & DISCUSSION
Bùi Anh Tuấn - Lê Thị Ngọc Lan: Một số yêu cầu đặt ra trong xếp hạng đại học tại Việt Nam - The requirements for university ranking in Vietnam.
Trần Thị Hiền Lương: Đánh giá năng lực viết của học sinh lớp 5 ở môn Tiếng Việt - Assessing the writing capacity of 5th grade students in Vietnamese Subject.
Phạm Kiều Anh - Lê Hằng Nga: Sử dụng phương pháp dạy học dự án vào dạy Làm văn ở trường phổ thông - Using the methods of project - based learning in teaching writing in high schools.
Dương  Thị  Phương Lan: Dạy học Ngữ văn theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh trung học cơ sở - Teaching the Philology in the orientation of developing capacities for secondary school students.
Dương Hữu Tòng: Vận dụng mô hình dị biệt vào dạy học khái niệm Toán học ở tiểu học - Applying the variant model for teaching mathematical concepts in primary schools.
Nguyễn Thị Kim Mai - Lê Phước Lượng: Rèn luyện kỹ năng vận dụng kiến thức vật lí vào thực tiễn trong dạy học chương Cảm ứng điện từ (Vật lí 11) -  Training the skill of applying physical knowledge in practice in teaching chapter on electromagnetic induction (Physics 11).
Lê Văn Năm: Sử dụng phương pháp dạy học theo dự án để phát triển năng lực dạy học cho sinh viên sư phạm hóa học - Using project-based learning to develop teaching capacity for chemistry teaching students.
Trần Quốc Tuấn: Giáo dục nội dung biển và hải đảo cho học sinh qua dạy học Lịch sử ở trường phổ thông - Educating the contents of sea and islands for students through teaching the History in high schools.
Đặng Thị Phương: Sử dụng thiết bị dạy học môn Lịch sử theo hướng phát triển năng lực cho học sinh tiểu học - Using equipment of teaching the History towards the capacity development for primary school students.
Nguyễn Thị Bảo Hoa: Dạy học Mỹ thuật ở phổ thông theo hướng phát triển năng lực - từ kinh nghiệm thế giới - Teaching art in high schools in the orientation of capacity development- from international experience.
Nguyễn Thị Lan Anh: Quản lý tài chính theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm ở các trường đại học dân lập hiện nay - Self-controlled and self-responsible financial management in private universities.
Bế Hồng Hạnh - Nguyễn Hoài Thu: Tổ chức thực hiện giáo dục kĩ năng sống ở trung tâm học tập cộng đồng góp phần xây dựng xã hội học tập từ cơ sở - The implementation of educating the life skills  in Community Learning Centers contributing to building learning society from grassroot level.
Nguyễn Xuân Trung: Xác định thuật ngữ bài giảng điện tử và giáo án điện tử - Determining the terms of electronic lectures and syllabus
Nguyễn Thị Ánh Đào: Chất lượng nguồn nhân lực nhìn từ đội ngũ sinh viên - The quality of human resources from students’ view.
Phan Thảo Ly: Đánh giá vị thế và thực trạng du lịch ở tỉnh Bạc Liêu hiện nay - The position and actual situation of the tourism in Bac Lieu province nowadays.
Trần Thanh Huyền: Chất thơ trong tiểu thuyết Marc Levy - The poeticality in the Marc Levy novels. 
Lê Thị Minh: Pháp luật về sở hữu chéo cổ phần tại Việt Nam - Legislation on cross ownership of shares in Vietnam.
Hoàng Thanh Phương: Tự nhận thức bản thân - kỹ năng cần thiết cho giáo viên mầm non thời hội nhập - Self awareness - the necessary skill for kindergarten teachers in integration context. 
Trần Thu Giang: Hình thành biểu tượng về sự vật cho trẻ mù 5 tuổi qua tri giác xúc giác - Developing symbols of objects for blind children at the age of 5 years old through tactile perception.
Bùi Thị Nguyệt Quỳnh: Xây dựng và phát triển sự nghiệp giáo dục phổ thông ở tỉnh Hòa Bình từ khi tái lập tỉnh 1991 đến 2000 - The process of constructing and developing the general education in Hoa Binh province after re-establishment (1991) to 2000.
Bùi Thị Hải Linh: Hỗ trợ của các tổ chức và chính quyền với phụ nữ bị bạo lực gia đình tại huyện Thanh Sơn - Phú Thọ - The assistance of the organizations and authorities to domestic violence against women in Thanh Son District, Phu Tho Province.
Nguyễn Quỳnh Trang: Phân tích đối chiếu thành ngữ so sánh của tiếng Anh và tiếng Việt - Contrastive analysis of English an d Vietnamese idioms of comparison
THỰC TIỄN GIÁO DỤC - EDUCATION FACTS
Phan Minh Tiến – Trần Anh Kiệt: Phát triển đội ngũ giáo viên tiểu học ở quận Bình Thạnh theo chuẩn nghề nghiệp - Developing primary teachers according to professional standards in Binh Thanh District.
Phạm Văn Tặc - Hoàng Thị Thu Hà - Nguyễn Ngọc Quyên: Nâng cao kỹ năng nghe tiếng Anh cho sinh viên năm thứ ba ngành Kế toán Trường Đại học Đồng Tháp - The solutions to improve the effectiveness of English learning skills for third year students of accounting in Economics and Business administration faculty, Dong Thap University.
Đặng Duy Phước: Giáo dục đạo đức học sinh thông qua hoạt động ngoài giờ lên lớp ở các trường tiểu học quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh - Educating students’ morality through outside class activities at primary schools in Binh Thanh District, Ho Chi Minh city.
GIÁO DỤC NƯỚC NGOÀI - OVERSEAS EDUCATION
Nguyễn Đăng Tuệ - Lê Phương Linh: Đáng giá hệ thống chương trình giáo dục tài chính cá nhân ở Singapore và những gợi ý áp dụng với Việt Nam - Assessing the system of financial education in Singapore and the recommendations for the application in Vietnam. 

 

Sửa lần cuối vào

Bình luận

Tin mới cùng mục

Để lại một bình luận

Điện thoại liên hệ: 024 62946516

Đọc nhiều

Yên Bái: Tuyển dụng hàng loạt giáo viên mầm non

Yên Bái: Tuyển dụng hàng loạ...

(GD&XH) - Ngày 23/8/2016, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Phạm Th...

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Thọ: Tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường…

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào ...

Năm học 2017-2018, quy mô trường lớp và học sinh trên địa bàn tỉ...

Tỉnh Phú Thọ: Sẽ tuyển mới trên 300 chỉ tiêu biên chế giáo viên trong năm 2019.

Tỉnh Phú Thọ: Sẽ tuyển mới t...

Vừa qua trên trang điện tử Giaoducvaxhoi.vn đăng tải bài: “Huyện...

Hiệu trưởng cùng giáo viên bị bắt trên sới bạc

Hiệu trưởng cùng giáo viên b...

Hiệu trưởng, giáo viên trường THCS Tiên Minh (Tiên Lãng, Hải Phò...

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Yên Bái: Cần chỉ đạo, làm rõ một HS Trường THPT Trần Nhật Duật hành hung nữ sinh Trường THCS thị trấn Yên Bình

Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào ...

“ Em bị đánh là học sinh ngoan, học lực khá”.  Đó là lời khảng đ...